Alice Aaviksoo

Oluline on, et laps saab hea hariduse, lähtudes tema potentsiaalist ja isiklikest eelistustest. Ühiskonnas, kus elame, valitsevad kindlad normid ja piirid, mis võivad toita eelarvamusi ja suurendada sallimatust. Tahan aidata õpilastel kasvatada julgust ja meelekindlust, et nad tunneksid ära oma soovid ja oskused ning julgeksid nende järgi ka käituda. Oluline on osata analüüsida ja ette näha, mida üks või teine valik endaga kaasa toob. Noored Kooli programmis õpetaja olles tahan avardada õpilaste maailmapilti, aidata neil näha ja mõista erinevate ainete seoseid – lõimida erinevates ainetes omandatavaid teadmisi nii, nagu nad on seotud igapäevaelus, sest kool ongi õpilase igapäevaelu.

Alice´il on bakalureusekraad Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonnast. Ta on töötanud SA Teaduskeskus AHHAA giidi ja teadusteatri tegijana, viinud läbi uurimuslikku õpet lasteaialastele, kureerinud kunsti-osalusprojekti Teadlaste Öö Festivali ajal ning käinud Serbias ja Lõuna-Koreas teadusteatrit tegemas. Lisaks on Alice aidanud läbi viia rahvusvahelist projekti disainimeetodite rakendamisest avalikus sektoris (esmatasandi arstiabis) ning osalenud näitlejana Taani performance-installatsioonis SIGNA.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lisa kommentaar