Viktoria Rudenko

Viktoria Rudenko

Programmi ajal: Inglise keele õpetaja Tallinna Pae Gümnaasiumis

Täna: Inglise keele õpetaja ja arendusjuht Tallinna Pae Gümnaasiumis

Mäletan, et kooliajal jagasid õpetajad tihtipeale klassi andekateks ja saamatuteks. Nii oli  osa klassist vaikimisi edukas ja sai kooliga pingutamata hakkama. Teistel oli aga palju raskusi ja keegi ei üritanud neid aidata, kuna eeldati, et nad ongi nö „keerulised“ lapsed. See ei ole õige. Lähenedes igale õpilasele personaalselt ja proovides eelkõige neile selgeks teha õppimise mõtte, püüan õpilastes tekitada huvi mitte ainult oma aine vastu, vaid üleüldise hariduse saamise ja iseseisvate otsuste vastu.

Viktoria on lõpetanud Tallinna Ülikooli inglise keele ja kultuuri erialal. Ülikooli ajal tegi ta mitmeid tõlketöid, teiste seas ingliskeelse raamatu „Traditional Aikido“ tõlkimine vene keelde, samuti on ta tööd teinud eesti ja inglise keele repetiitorina. Viktorial on suur kogemustepagas klienditeenindajana, muu hulgas on  ta töötanud tellerina Swedbankis ning teda on korduvalt tunnustatud “Hea Teeninduse Kuu” raames. Loe tema koolimõtteid blogist.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lisa kommentaar