Tuulika Sooväli-Rosin

Tuulika Sooväli-Rosin

Programmi ajal: ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse ning saksa keele õpetaja Tallinna Saksa Gümnaasiumis

Õpilase ja õpetaja vaheline usaldussuhe on üks vanemaid ja olulisemaid inimkonna ajaloos. Selle koostöö vili ei ole ainult õpilase teadmiste avardumine ja head hinded, vaid nii õpetaja, kui õpilase isiksuse arenemine, rõõm tööst ja koostööst, õpilase positiivse maailmapildi kinnistumine. Arvan end olevat kogenud mainitud ideaalset õppimissituatsiooni- mul on olnud mitu väga inspireerivat õpetajat. Leian, et on tulnud aeg ühiskonnale midagi tagasi anda. Soovin õpetajana reaalselt kujundada Eesti tulevikku.

Tuulikal on magistrikraad Tartu Ülikoolist saksa keele ja kirjanduse erialalt, lisaks on ta õppinud aasta aega Konstanzi Ülikoolis Saksamaal kirjandusajalugu ning Eesti Diplomaatide Koolis rahvusvahelisi suhteid ja Euroopa integratsiooni. Ta on juhtinud TV3 noortesaadet ning töötanud turunduse vallas Grohe kontsernis. Tuulika on vabatahtlikuna teinud noorsootööd ning vabal ajal meeldib talle kuulata klassikalist muusikat, lugeda head aja-, eriala-ja ilukirjandust ning matkata perega looduses.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lisa kommentaar