Reeno Reeder

Reeno Reeder

Programmi ajal: füüsikaõpetaja Keila Koolis
Olen arvamusel, et õpetamine on pigem õppimist soodustavate tingimuste loomine, kui otseselt teadmiste edasiandmine. Pean oluliseks, et õppimine toimuks positiivses ja noortepärases õhkkonnas, mis motiveerib juba iseeneesest kaasa mõtlema ja töötama. Tahan arendada õpilastes seoste tekitamise oskust ja süvendada arusaama, et kõik need seosed kokku annavadki selle vägagi mitmekesise ja põneva päriselu. Füüsika on päriselu alus ja ma tahan, et ühel päeval avastaksid selle ka minu õpilased.

Reenol on bakalaureuse- ja magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolist elektroonika- ja biomeditsiinitehnika erialalt. Hetkel täiendab ta end doktoriõppes samal erialal. Ülikoolis on ta olnud aktiivne tudengiesindaja erinevates otsustuskogudes. Kooli kõrvalt on Reeno töötanud 9 aastat tarkvara arendusspetsialistina teadus- ja arendusettevõttes Cybernetica. Ta on tegev ka TTÜ tantsuansamblis Kuljus.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lisa kommentaar