Ilja Snitko

Ilja Šnitko

Programmi ajal: füüsikaõpetaja Tallinna Humanitaargümnaasiumis
Hea haridus on see, mis õpetab Sind õppima terve elu jooksul ning peaks andma praktilisi teadmisi erinevatest vaatenurkadest lähtudes. Soovin näidata õpilastele, et õppimine ise on huvitav ja sellel on täita väga oluline osa noore inimese enesearengus ning et igal koolis omandatud teadmisel on päris elus olemas praktiline väljund.
Ilja on lõpetanud Valga Vene Gümnaasiumi kuldmedaliga ning omandanud kõrghariduse Tallinna Tehnikaülikoolist elektroenergeetika erialal. Ülikooli kõrvalt hankis ta praktilisi kogemusi erinevate tehnikatoodete müügiesindajana. Ilja osaleb aktiivselt Eesti Väitlusseltsi töös ning on Tallinna Vene Väitlusseltsi nõukogu esimees. Vabal ajal meeldib talle panustada erinevatesse kodanikualgatustesse, sportida ja raamatuid lugeda.
Irina Smuglina

Irina Ušanova (end Smuglina)

Programmi ajal: eesti keele ja meediaõpetaja Narva Pähklimäe Gümnaasiumis
Tahan anda oma panuse, et õpilastele meeldiks koolis käia huvitavate tundide ja õppimisrõõmu pärast, mitte ainult et sõpradega koos viibida. Olla selline õpetaja, kes innustab lapsi püstitama endale suuri eesmärke ja neid saavutama. Usun, et unistused täituvad ning maailma parandamine algab siirast soovist midagi muuta!
Irina lõpetas Kallaste Keskkooli kuldmedaliga ning omandas kõrghariduse Tartu Ülikoolist ajakirjanduse erialalt. Töökogemuse hulka kuulub Peipsiranniku ajalehte kaastööde tegemine ning Peipsiääre vallavalitsuses töötamine. Irinale meeldib proovida uusi hobisid: žongleerimine, rulluisutamine, kõhutants, aga ka osavõtt reaalses keskkonnas toimuvatest seiklusmängudest Linnamängud. Irina kohta saad rohkem teada tema blogist.
Jaak Vaabel

Jaak Vaabel

Programmi ajal: füüsikaõpetaja Lähte Ühisgümnaasiumis
Hea haridus on küll väga laialivalguv mõiste, aga selle defineerimine ei olegi oluline, kui teada, mis selle saamiseks teha on vaja. Hea hariduse taga seisab hea õpetaja, mille lahtimõtestamine on olulisem aga lihtsam. Ainult pliiatsi, paberi, laua ja tahvliga ainet selgeks ei saa. Mina tahan olla hea õpetaja.

Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetanud Jaagul on kõrgharidus Tartu Ülikoolist füüsika erialal. Ta on aidanud korraldada filmifestivali ja noortebändide konkurssi, samuti osalenud Teadusbussitegevustes ja töötanud seiklusspordi korraldajana. Vabal ajal on ta lummatud mägedes matkamisest ja fotograafiast.
Kadri Jakobson

Kadri Saaremaa (end Jakobson)

Programmi ajal: matemaatikaõpetaja Tartu Forseliuse Gümnaasiumis
Usun, et kui õpilane naudib kooli ja seal omandatut, siis olen teinud kõik selleks, et tal oleks hea haridus ja kõik teed lahti eduka tuleviku ees. Annan endast parima, et käsitletud oleks kõik, mis nõutud õppekavas, kuid kindlasti võtan eesmärgiks suurendada õpilaste silmaringi erinevates valdkondades ning anda neile edasi üldisi eluks vajalikke teadmisi ja väärtusi.
Kadri on lõpetanud Paide Ühisgümnaasiumi kuldmedaliga ning olnud Järva Reforminoorte klubi esinaine. Kõrgharidus on tal Tartu Ülikoolist majandusteaduse erialalt. Kadri on pidanud Kuma raadios saatejuhi ametit ning olnud DenimDream kaupluse juhataja Tartus. Kaks suve on ta müünudSouthwesterni suveprogrammis ukselt-uksele raamatuid Ameerikas ning olnud müügitulemustega Euroopa üliõpilaste seas parim.
Karin Pool

Karin Talviste (end Pool)

Programmi ajal: ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Tartu Kutsehariduskeskuses
Minu meelest peaks õpetaja olema see, keda huvitab õpilase käekäik rohkem kui vaid selles osas, kas ta on kohustusliku kirjanduse õigeks ajaks läbi lugenud ja kas kodune töö on tänaseks tehtud. Õpetaja peab lisaks aine õpetamisele oskama märgata ka seda, millistel õpilastel on aine vastu sügavam huvi ja millega neil tuleb rohkem vaeva näha. Tahan teha seda tööd südamega ja hoolida iga oma õpilase käekäigust – nii klassiruumis kui väljaspool seda.
Karin on lõpetanud Viimsi Keskkooli kuldmedaliga ning on omandanud bakalaureusekraadi Tartu Ülikoolist õigusteaduse erialal, kõrvalerialaks riigiteadused. Väga aktiivse noore inimesena on ta koolitanud noori ja korraldanud noorteseminare, olnud vabatahtlikuna seotud erinevate noorteorganisatsioonidega, kuid samuti töötanud Eesti Õpilasesinduste Liidus liikmete valdkonna arendusjuhina. Karini tegevust on aukirjaga tunnustanud Tallinna linn, Viimsi Kool, Viimsi vald ning EÕEL. Tema kogemustepagasisse kuulub ka Southwesterni raamatumüügisuvi Ameerika Ühendriikides. Karini kireks on reisimine ja kirjutamine – eriti meeldib talle reisidelt postkaarte saata ja need äärest ääreni reisimuljetega täita :). Oma mõtteid jagab ta ajaveebis.
Katrin Rekor

Katrin Rekor

Programmi ajal: tööõpetuse õpetaja Tallinna Reaalkoolis
Leian, et kool ei saa õpetada lapsele kõike, vaid on pigem suunanäitaja ja inspiratsiooni jagaja. Tahan pakkuda oma disainihariduse taustal uusi võimalusi loovaks arenguks. Luua uus positiivne koolisisene või koguni linnasisene liikumine, mis tiivustaks teisigi. Disaini õpetamine juba põhikooli astmes annab noortele võimaluse mõista praktilist maailma laiemalt – selle kultuurilisi, tehnoloogilisi ja majanduslikke muutujaid. Samuti usun, et suudan naisterahvana nn. meestevaldkonnas julgustada tütarlapsi julgemalt tehnikavaldkonnas huvi üles näitama. See soodustab kindlasti õpilasi edaspidises elus individuaalsemaid valikuid tegema.
Katrin on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia tootedisaini eriala ja täiendab end hetkel Tallinna Tehnikaülikoolis disaini ja tootearenduse magistrantuuris. Ta on olnud tegev mitmete disainialaste projektide teostamisel: Viljandimaa kammerkoori juubeliväljaanne, Tallinna Linnamuuseumi näituseprojekti „Mureliku suuga“ kujundus, disainerloomingu prototüüpimine Itaalias firmas ZOOI, Räpina paberivabriku uute laiatarbekaupade disainimisel jm. On enda poolt disainitud toodetega osalenud mitmetel näitustel: “Interjöör 2011” Eesti Näituste messikeskuses, “Olge head, istuge!” Eesti Vabaõhumuuseumi Pulga talus 2010. aastal, “Contemporary Past” Vilniuses 2009. aastal, Disainiöö näitus Kultuurikatlas 2008. aastal jt. Katrini disainiprojekt Maca Bag on pälvinud ka meedia tähelepanu Eesti Päevalehes ja Ärilehes.
Kristel Päll

Kristel Päll

Programmi ajal: keelekümblusõpetaja Haabersti Vene Gümnaasiumis
Noored Kooli programmis osaledes soovin anda oma panuse, et noored saaksid natukene teistsugust vaatenurka enda õpingutes – oluline on panna noored saama aru asjade tähtsusest, esitama küsimusi ning teadma, kust ja kuidas leida neile vastuseid. Lisaks teadmistele, soovin edasi anda inimlikkust, sõbralikkust, meeskonnatöö väärtusi, julgust suhelda ning õpihimu.
Kristel on lõpetanud Tallinna Ülikooli psühholoogia erialal, kõrvalerialaga kunstiteraapias. Keskkoolis käis ta Paides, kus oli kolm aastat kooli õpilasesinduse president. 2006.aastal omistati Kristelile Järvamaa “Parima noore” tiitel ning valiti üle-Eestilisel konkursil “Heaks Eeskujuks”. Kristel on muuhulgas töötanud spordipsühholoogia ja tantsuteraapia lektori, aga ka tantsu- ja vesiaeroobika treenerina, mis on ka ühtlasi Kristeli hobiks. Kristel kuulub MTÜ NÜ TORE juhatusse, mille eesmärgiks on muuta koolikeskkond sõbralikumaks ja toredamaks kõigile koolis viibijatele, õpetades noortele erinevaid sotsiaalseid väärtusi.
Kristi Saare

Kristi Saare

Programmi ajal: inglise keele õpetaja Pelgulinna Gümnaasiumis
Täna: inglise keele õpetaja ja gümnaasiumi õppejuht Pelgulinna Gümnaasiumis
Õpetajana tahaksin ma eelkõige lastesse sisendada teadmist, et õppimine ei lõppe sellega, mida tehakse koolitunnis või kodutööna. Lisaks keeleoskuse arendamisele tahaksin lastesse süstida ka tahtmist maailmas olevate probleemide üle mõtiskleda ning julgust oma arvamust avaldada. Tänased lapsed hakkavad lahendama homseid probleeme ning minul on õpetajana unikaalne võimalus aidata neil saada uudishimulikeks ja osavõtlikeks täiskasvanuteks.
Rakverest pärit Kristi on omandanud kõrghariduse Tartu Ülikooli riigiteaduste erialalt. Kooli kõrvalt on ta töötanud neli aastat telesaadete ja filmide tõlkimisega inglise keelest eesti keelde. MTÜ Euroopa Maja liikmena on Kristi organiseerinud ingliskeelseid Euroopa Parlamendi simulatsioone ning koolitanud sealseid osalejaid. Vabal ajal meeldib Kristile jäädvustada kauneid loodusvaateid.
Laura Salu

Laura Sildmäe (end Salu)

Programmi ajal: geograafiaõpetaja Loo Keskkoolis
Kõige paremini jäid kooliajast meelde õpetajad, kes muutsid seoste abil õpitava materjali isiklikuks, leidsid õpilastega ühise keele ning innustasid neid mõtlema. Mu eesmärk oleks aidata lastel mõista, et minu ainetund ei ole koht, kus peab vaid kohustuslikus korras istumas käima, vaid et tegemist on vajaliku ja eelkõige huvitava ainega, mida igaüks iseenda jaoks õpib. Lisaks enda õppeainele loodaksin panna õpilasi huvituma ka nende haridusteest üldisemalt. Usun, et igal lapsel Eestis on võimalik saada hea haridus juhul, kui õpetajad neid seda omandama innustavad ja aitavad.
Laural on bakalaureusekraad Tartu Ülikoolis geograafia erialalt. Ta on töötanud TNS Emoris küsitlejana ning Southwesterni suveprogrammis Ameerika Ühendriikides ukselt-uksele raamatute müüjana, kus saavutas Eestist pärit esmaosalejate hulgas müügitulemustelt 2. koha. Kooli kõrvalt panustas Laura erinevatesse muusikalistesse projektidesse, nagu Tudengimuusikal ning ETV tütarlastekoori projektid-kontserdid. Ta on töötanud ligi aasta aega ka Inglismaal ning võttis 2010-2011 aastal ette 11-kuulise ümbermaailmareisi, mis on jäädvustatud ajaveebi
Liina Saksing

Liina Inno (end Saksing)

Programmi ajal: bioloogiaõpetaja Keila Koolis

Sooviksin noori julgustada mõtlema “oma moodi”, leidma igas negatiivses noodis positiivset, võimaldada kõigile võrdsed võimalused. Usun, et igaüks saab hakkama, loodan, et suudan iga noore selle tõdemuseni viia. Arvan, et haridusel on noorte kujunemisel, arenemisel väga oluline osa, mille läbi võib muutuda terve ühiskond. Õpetamine võiks olla minu viis maailma paremaks muuta.

Liinal on Tartu Ülikoolist bakalaureusekraad geoloogia ning magistrikraadökoloogia ja elustiku kaitse erialalt. Ta on töötanud Tartu Ülikoolis teadlasena ning olnud praktikal Tartu-Jõgeva regiooni Keskkonnaametis. Liina osalenud füüsika-, keemia- ja bioloogia õpikodade väljatöötamisel ja läbiviimisel. Ta laulab E STuudio kammerkooris ning Tartu Ülikooli Akadeemilises Naiskooris.