Annika Laanpere

Annika Laanpere

Programmi ajal: eesti keele ja kirjanduse õpetaja Lüllemäe Põhikoolis.
Täna: huvijuht, eesti keele ja kirjanduse õpetaja ning klassijuhataja Vastseliina Gümnaasiumis.

Minu jaoks tähendab hea haridus seda, et kooli lõpetaja on enesekindel noor inimene, kes on täis elutervet uudishimu, kes julgeb proovida ja eksida, kes oskab seada endale eesmärke ja teab, kuidas nende poole liikuda. Ma olen jõudnud järeldusele, et hariduse andmine on üks kindlamaid viise maailma muutmiseks.

Annika on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna, omandades magistrikraadiga võrdustatud bakalaureuse kraadi. Samuti on ta õppinud Tartu Ülikoolis eesti kirjanduse ja rahvaluule erialal. Pärast ülikooli töötas Annika juristina notaribüroos. Enam kui 10 aastat on Annika tegutsenud vabatahtlikuna mittetulundusühingus CISV (Children’s International Summer Village) – esinaise, juhatuse liikme, noortejuhi ja infosekretärina. Lisaks on ta olnud Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskuse projektijuht.

Getter Leppik

Getter Leppik

Programmi ajal: loodusainete õpetaja Tallinna Kristiine Gümnaasiumis.
Täna: keemia- ja bioloogiõpetaja magistrant Tartu Ülikoolis, toimetaja kirjastuses AVITA

Noored Kooli programmi visioon kattub minu visiooniga: soovin, et igal lapsel oleks võimalus saada hea haridus. Usun, et tänu oma kogemustele teadusvallas suudan pakkuda uut lähenemist koolis õpetatavatele ainetele.

Getteri kõrgharidus on Tallinna Tehnikaülikoolist loodusteaduse erialal. Õpingute kõrval on ta töötanud Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituudis laborandina ja  kultuuriklubis Puhas Kuld nii klienditeenindajana kui kultuuriürituste korraldajana, lisaks on ta aidanud kaasa erinevatele ettevõtmistele oma ülikooli juures.

Heino Viik

Heino Viik

Programmi ajal: ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja G. Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis.
Täna: OÜ Uranos juhatuse liige

Rakendan oma teadmised ja nö päris elu kogemused õpilaste teenistusse. Soovin, et õpilased näeksid seoseid eri distsipliinide ja eluvaldkondade vahel. Kõik ikka selle nimel, et noortel oleksid oskused, teadmised ja väärtused, mis aitavad neil ennast teostada ning tänapäeva maailmas hästi hakkama saada.

Heino on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse eriala ja MBA kraadi omandas ta Hollandis Nyenrode Äriülikoolis (originaalnimega Nyenrode Business Universiteit). Heino on OÜ Uranos omanik ja juht, varem on ta muuhulgas töötanud Riigi Kinnisvara ASi finantsdirektorina, peaministri majandusnõunikuna ja Hoiupanga finantsturgude divisjoni direktorina. Lektorina on ta õpetanud rahandust ja kinnisvara rahandust Audentese Rahvusvahelises Ülikoolis ning Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis. Heino on vabatahtlikuna panustanud Eesti Loomakaitse Seltsi tegevusse.

Iiris Oosalu

Iiris Oosalu

Programmi ajal: eesti keele ja kirjanduse õpetaja ning kooliraadio juhendaja  Keila Koolis.
Täna: Noored Kooli valiku- ja vilistlassuhete juht.

Minu eesmärgiks on tekitada õpilastes tahe, soov ning, mis kõige tähtsam, huvi. Kindlasti olete tähele pannud, kui lihtsalt salvestab aju informatsiooni või kui kiiresti saab teadmatusest teadmine, kui ollakse millestki huvitatud. Minu ambitsiooniks on panna iga õpilase silmas särama kas või imepisike huvi-tuluke! Selleks, et sütitada tuld teistes, peab tulehakatis olema iseendas – ja minus on see miski hõõgumas. Igal lapsel Eestis on õigus õpetajale, kelle endi silmad säravad!

Iirisel on Tartu Ülikooli bakalaureuse kraad kirjanduse ja kultuuriteaduse erialal. Õppetöö kõrval oli ta aktiivne mittetulundusühingus YFU Eesti Euroopa konverentsi juhina, Eestisse tulevate välisõpilaste tugiisikuna, Eestist väljaminevate õpilaste grupi liikmena ja vabatahtlike koordinaatorina. Lisaks on Iirisel klienditeenindaja kogemus.

Karoliine Piksarv

Karoliine Piksarv (end Limmer)

Programmi ajal: inglise keele õpetaja Ülenurme Gümnaasiumis.
Täna: norrakeelne IT-klienditugi Fujitsu Services AS-is.

Programmis osalejana pean kõige olulisemaks üsna lihtsat põhimõtet – olla parim õpetaja, mis ma vähegi olla oskan. Motiveeritud, kompetentne ja samas ka inimlik ja mõistev õpetaja. Tahan luua õpilastele konstruktiivse ja tööka, aga samas ka huvitava ja inspireeriva õpikeskkonna. Soovin tunde anda nii, et lapsed tahaksid neisse tulla ning et neil jääks meie koosviidetud 45 minutist head emotsioonid. Tahan motiveerida ja innustada lapsi õppima ja uusi asju uurima, näidates ise eeskuju ja keerates neile ette oma õppeaine põnevaid ja huvipakkuvaid tahke. 

Karoliine õpib Tartu Ülikooli magistriõppes skandinaavia keelte ja kultuuri erialal ning oskab inglise, norra, rootsi, taani ja soome keelt. Ta on töötanud vabakutselise tõlgina ning turu-uuringu assistendi, andmeoperaatori ja infokonsultandina.

Kati Tikenberg

Kati Tikenberg (end Kreis)

Programmi ajal: eesti keele ja kirjanduse õpetaja Turba Gümnaasiumis.
Täna: Aeternurm Koolitus ja Konsultatsioonid OÜ ja Heateenindus.ee juhatuse liige ja partner ning koolitaja.

Olles töötanud täiskasvanute koolitamisega, saan ma aru, et paljudel neil on omandamata jäänud baasteadmised inimlikest oskustest – suhtlemise, enesejuhtimise või enesekehtestamise baasoskused, mis ei võimalda neil elus nii õnnelikud ja efektiivsed olla, kui nad tahaksid. Just see pilt on mind viinud selle juurde, et tahaksin noortele pakkuda midagi enamat, muuta nende kooliaja meeldejäävaks ja meeleolukaks ning õpetada lisaks vajalikele faktiteadmistele ka õnnelikuks eluks ja efektiivseks tegutsemiseks vajalikke oskusi.

Katil on magistrikraad psühholoogi erialal Akadeemia Nordist. Tallinna Ülikoolist omandas ta bakalaureusekraadi andragoogika erialal. Kati on olnud konsultant ja treener ettevõttes Meta-Profit ning projektijuht Silberautos. Hiljuti käivitas ta oma koolitus- ja konsultatsiooniettevõtte Aeternum.

Maarja Urb

Maarja Urb (end Nurm)

Programmi ajal: Inglise keele õpetaja Viimsi Koolis.
Täna: Inglise keele õpetaja ja arendusjuht Viimsi Koolis.

Usun, et kvaliteetne haridus peab olema kättesaadav kõikidele lastele olenemata vanemate varanduslikust olukorrast. Seetõttu toetan oma osalemisega ideed – head õpetajad tavakoolidesse. 

Maarja lõpetas Tartu Ülikooli majandusteaduskonna bakalaureusekraadigacum laude. Enne Noored Kooli programmi oli ta AIESECi praktikant Mehhikos, töötades koolis algklasside abiõpetajana. Enne seda töötas ta AIESEC Eesti finantsjuhina ja vilistlaste koordinaatorina. Õpingute kõrval on Maarja töötanud Tartu Ülikooli Balti Õpingute Keskuse projektijuhina ning Swedbankis assistendina.

Mariann Rikka

Mariann Kiidron (end Kajak)

Programmi ajal: ajaloo- ja kodanikuõpetuse ning inglise keele õpetaja Tartu Descartes’i Lütseumis.
Täna: jurist Siseministeeriumis.

Minu oluline eesmärk on see, et minu õpilastest kasvaksid aktiivsed, julged, avatud ning samas kriitiliselt mõtlevad kodanikud. Väga oluliseks pean emotsionaalse intelligentsuse arendamist. Tunde ette valmistades mõtlen sellele, kuidas teha need õpilasele huvitavaks, kergesti jälgitavaks ja meeldejäävaks. Õppimine on soodustatud usalduslikus ja sõbralikus õhkkonnas.

Marianni on Tartu Ülikoolist õigusteaduse magistrant. Ta on töötanud Karl Saavo advokaadibüroo assistendina, aeroobikatreeneri ja müügiesindajana. Ülikooli kõrval osales Mariann aktiivselt Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liidu ettevõtmistes.

Martti Rõõmus

Martti Rõõmus

Programmi ajal: ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Tallinna Ühisgümnaasiumis.
Täna: ajalooõpetaja Tallinna Ühisgümnaasiumis, Nerd OÜ juhataja ja omanik.

Minu arvates ei ole meil muud valikut, kui uskuda noortesse. Minu jaoks on see paljuski sama, mis usk tulevikku. Sealt tuleneb ka minu soov ja siiras huvi nendega koos töötada. See on nagu tulevikku piilumine. Enda jaoks soovin läbi Noored Kooli programmi saavutada arengut eneses ja avastusi eneses. Läbida protsesse, mille tulemuseks on laia silmaringiga, terviklikum ja tugeva sisemise harmooniaga inimene.

Marttil on kõrgharidus Tallinna Tehnikaülikoolist rahvusvahelise turunduse erialal. Kümme aastat on Martti töötanud nii infotehnoloogia valdkonnas kui kaubanduses, olles kahe ettevõtte juhatuses.

Triin Noorkõiv

Triin Noorkõiv

Programmi ajal: inglise keele õpetaja Tallinna Ühisgümnaasiumis.
Täna: “Tagasi kooli” eestvedaja, karjääriõppe koordinaator Tallinna Ühisgümnaasiumis, Haridus- ja teadusministeeriumi õpetajaosakonna peaekspert

Üks põhiküsimustest on minu jaoks see: kuidas teha nii, et koolid oleks meie laste jaoks parimad keskkonnad selleks, et nad saaksid kujuneda arukateks, terveteks ja hoolivateks inimesteks. Inimesteks, kes saavad oma soove ja vajadusi järgides haarata kinni võimalikult laiast hulgast valikutest. Ning mida teha, et see kehtiks tõepoolest iga lapse jaoks? Programmi osalejana on mu eesmärk toetada iga oma õpilaste arengut. Usun, et haridus on meie maailma üks olulisemaid aluseid. Läbi selle kujunevad üksikisikud ja ühiskonnad. Tahan võtta tükikese sellest protsessist ja anda oma panuse, et maailm parem ja õnnelikum oleks.

Triinul on bakalaureuse kraad Tartu Ülikooli majandusteaduskonnast. Ta on töötanud Sihtasutus Noored Kooli kommunikatsiooni- ja turundusjuhina ning viinud läbi Noored Kooli osalejate valikuprotsessi. Lisaks on ta korraldanud “Tagasi kooli” nädalat ning aitab kaasa Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi tegevustele. Üliõpilasorganisatsiooni AIESEC kaudu on Triin elanud kaks aastat Aasias, töötades nii AIESECis endas kui rahvusvahelises logistikaettevõttes DHL.