Evely Ustav

Evely Ustav (end Vridolin)

Programmi ajal: Bioloogia õpetaja Tartu Forseliuse Gümnaasiumis.
Pärast programmi: Immunoanalüüsi labori peaspetsialist Icosagen AS’s ja bioloogia õpetaja Tartu Forseliuse Gümnaasiumis (lapsehoolduspuhkusel).

Kindlasti ootab osa minust väljakutseid ja takistusi, mida ületada. Tahan olla õpetaja, kes paneks klassi teema vastu huvi tundma. Soovin muuta kooli kohaks, kuhu õpilased tuleksid meeleldi. Ka siis, kui neil oleks üle jõu käiv mure, otsiksid nad abi koolilt ning kindla teadmisega, et nad seda ka saaks.

Evely on Tartu Ülikooli bioloogia magistrant. Õpingute kõrval on ta olnud noorteadlane Helsingi Ülikooli Biotehnoloogia Instituudis ning viinud läbi õpitubasid noortele ja täiskasvanutele Teaduskeskuses Ahhaa. Muidu tegutseb Evely ka Eesti Rohelise Liikumise ja Eesti Loomakaitse Seltsi liikmena.

Gerli Lokk

Gerli Lokk

Programmi ajal: Eesti keele ja kirjanduse õpetaja Lähte Ühisgümnaasiumis.
Täna: Eesti keele õpetaja Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride kolledžis.

Tahan motiveerida oma õpilasi mitte ainult reegleid pähe õppima, vaid probleemidele loominguliselt lähenema, mõtlema välja oma süsteeme ja lahenduskäike. Sellisest tegutsemisviisist saavad õpilased kogeda, et kõik ei ole ainult must-valge ja üdini reeglistatud. Ka on minu üheks eesmärgiks näidata õpilastele, kui palju huvitavat on õppida meie emakeele kohta.

Gerlil on bakalaureuse kraad Tartu Ülikoolist eesti ja soome-ugri keeleteaduse erialalt. Mitme aasta jooksul tegutses ta esmakursuslaste ja välistudengite tuutorina. Lisaks on Gerli töötanud kaubanduses müüja-konsultandina ning abistanud mitmesuguseid ettevõtteid hooajatöödes.

Harlis Velk

Harlis Velk

Programmi ajal: Füüsika õpetaja Kurtna Koolis.
Pärast programmi: Füüsika õpetaja Keila Koolis.
Täna: FCR Media kontohaldur.

Leian, et Noored Kooli programm annab mulle väga vastutusrikka ja nõudliku ülesande. See on võimalus töötada noortega ning esitada neile väljakutseid. See omakorda on võimalus mulle end arendada läbi eelnimetatu. Eesti haridussüsteemi väärtuse lisamise olen võtnud oma isiklikuks eesmärgiks.  

Harlis on lõpetanud Stockholmi Kõrgema Majanduskooli Riias majanduse ja ärijuhtimise erialal. Õpingute kõrval on ta töötanud rahvusvahelise ettevõtte turu- ja ärivõimaluste uuringu kallal, osalenud panga fondide struktuuri analüüsis ja auditi meeskonna tegevuses.

Helene Uppin (end. Urva)

Programmi ajal: Loodusainete õpetaja Maidla Põhikoolis.
Pärast programmi: Loodusainete õpetaja Tallinna Inglise Kolledžis ning TLÜ bioloogia magister.
Täna: Eesti Meremuuseumi haridustöö kuraator

Tunnen praegu enam kui kunagi varem, et tahan anda edasi oma entusiasmi ja uudishimu oma eriala vastu. Ma tean, et selleks, et noor inimene sind kuulama hakkaks, ei piisa heast tahtest ja teaduskraadidest. Kuid kui oled aga laste usalduse ja austuse võitnud ja näed nende silmis siirast uudishimu ja õppimisrõõmu, siis on kogu vaev kuhjaga tasutud. Teadmistepank pole vaid valitutele. Alati peab julgema küsida rumalaid küsimusi. 

Helene lõpetas Tartu Ülikooli keskkonnatehnoloogia erialal. Õppimise kõrval tegutses ta matkaringi juhendajana, Jazzkaare veebireporterina ja giidina Rocca al Mares. Ja siis veel Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori liikme ja juhatuse liikmena, Tartu Üliõpilaste Looduskatseringi liikmena ning integratsiooniprojekti “Kalev, moi drug” juhina.

Helen Sabrak

Helen Sabrak

Programmi ajal: Ajaloo õpetaja Tallinna Kunstigümnaasiumis.
Pärast programmi: Ajalooõpetaja Gustav Adolfi Gümnaasiumi.
Täna: Noored Kooli kommunikatsioonijuht.

Tahan inspireerida ja olla inspireeritud noorte avatud ja lootusi täis maailmas, kus kõik on võimalik. Tahan innustada neid oma unistusi täide viima, tekitada neis sädet ja huvi ajaloo ning teiste erialade vastu. Tahan kannustada neid olema aktiivsed ja ühiskonnas kaasa rääkivad, kultuurist ja kunstist huvitatud laia silmaringiga kodanikud.

Helenil on bakalaureus cum laude Tallinna Ülikoolist psühholoogia erialalt. Hetkel õpib ta Tartu Ülikooli Avatud Ülikoolis ajalugu. Kuus aastat töötas Helen Eesti Energias, alustades sekretär-assistendi töökohast ja lõpetades kontserni kommunikatsioonijuhi töökohaga.

Kadri Kakkum

Kadri Kakkum

Programmi ajal: Eesti keele ja kirjanduse õpetaja Kose Gümnaasiumis.
Täna: Eesti keele õpetaja Tallinna Euroopa Koolis

Usun sügavalt hariduse mõjusse inimeste kujunemisel ning arenemisel, mille läbi terve ühiskond muutuda võib. Seepärast tuleks koolis harjutada ideede kriitilise hindamise oskusi ning iseseisvaks indiviidiks jäämise oskusi. Selleks omakorda on vajalik haridus ja õpetamine, mis taotleb iseseisva mõtlemise praktiseerimist. Teine pool hariduse omandamise protsessis on selle nautimine. Kui õpilased lahkuvad koolist positiivsete tunnetega õppimisprotsessi vastu ning teavad, et õppimine saab olla põnev, on see suur samm elukestva õppe ja enesearendamise poole.

Kadri lõpetas Tartu Ülikooli bakalaureuse kraadiga kirjanduse ja eesti keele ning riigiteaduste erialal. Siinsete õpingute vahel käis Kadri kahel korral ka välismaal end täiendamas – Nebraska Wesleyan Ülikoolis USAs, kus õppis reklaamindust, inglise keelt ja pedagoogikat ning Uppsala Ülikoolis Rootsis, kus õppis inglise keelt ja kirjandust ning rootsi keelt ja kirjandust. Rootsis on ta töötanud ka ligi pool aastat õpetaja assistendina. Veel mahuvad Kadri minevikku tegevus AIESECis ja Tartu Ülikooli kirjandustudengite organisatsiooni – Poeeziaklubi – alustamine.

Karl Erlenheim

Karl Erlenheim

Programmi ajal: Füüsika õpetaja Keila Koolis.
Pärast programmi: Füüsika õpetaja Keila Koolis.
Täna: biomeditsiinitehnika insener Põhja-Eesti Regionaalhaiglas

Mind teeb väga kurvaks, kui kuulen, kuidas paljud ütlevad, et neile ei meeldi füüsika nende kunagise füüsika õpetaja pärast. Usun, et kõigil on vaja vähemalt mingil määral seda ainet tunda, et natukenegi mõista meid ümbritsevat. Tahan motiveerida noori tundma rohkem huvi maailma vastu. Lisaks tahan panna end proovile ja õppida uusi asju ka ise.

Karlil on Tallinna Tehnikaülikooli bakalaureuse kraad tehnilise füüsika erialal. Õppetöö kõrval oli ta aktiivne üliõpilasesinduses, kus oli nii juhatuse liige haridusvaldkonnas kui haridustoimkonna juht. Karl on teinud ka erialast tööd – Põhja-Eesti Regionaalhaigla biomeditsiinitehnika insenerina.

Kerli Prass

Programmi ajal: Eesti keele ja kirjanduse õpetaja Saue Gümnaasiumis.
Pärast programmi: Eesti keele ja kirjanduse õpetaja Saue Gümnaasiumis.
Täna: Noored Kooli tuutor.

Noored Kooli programmi jõudsin sooviga teha tööd, millel oleks sisu ja tähendus. Tööd, mida naudin, ja mis oma nüanssidega muudab inimesi ja ühiskonda. Selles muutuse protsessis osalemine on väljakutse, mille tahan vastu võtta.

Kerlil on Tallinna Ülikoolist magistrikraad keeletoimetaja erialal. Ta on töötanud Maalehe juhatuse assistendina, vabakutselise ajakirjanikuna, keeletoimetajana Ajakirjade Kirjastuse ajakirjades ja Postimehes. Kerli on ka Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi nõukogu liige ja Tallinna Ülikooli filoloogiateaduskonna üliõpilasnõukogu liige.

Kersti Kukk

Kersti Kukk

Programmi ajal: Eesti keele ja kirjanduse õpetaja Kose Gümnaasiumis.
Pärast programmi: eesti keele ja kirjanduse õpetaja Loo Keskkoolis ja Cherry Media OÜ copywriter.
Praegu: uute võimaluste otsingul.

Kuna olen gümnaasiumis tegelenud süvitsi eesti keele ja kirjandusega ning kolme ülikooliaasta jooksul meediaga, näen, et suudan laste keeletunnetuses ja lugemisharjumustes midagi muuta. Oleks isekas oma teadmisi ja arvamusi ainult endale hoida, kui on nii palju noori, keda nende abil õpetada, mõjutada, suunata.

Kersti lõpetas 2009. aastal Tartu Ülikooli ajakirjanduse eriala bakalaureuse kraadiga. Ta on töötanud vabakutselise tõlkija ning ajakirjanikuna, suvehooaegadel ka Saaremaa ajalehe Oma Saar reporteri, ajaloo- ja kultuuritoimetajana. 

Kärt Toomel

Kärt Palm (end Toomel)

Programmi ajal: Matemaatika õpetaja Tallinna Kunstigümnaasiumis.
Täna: finantsauditi nooremkonsultant PricewaterhouseCoopers AS-is (lapsehoolduspuhkusel)

Noored Kooli programmis saan anda oma panuse noorte parema hariduse heaks. Usun ise matemaatika võlusse ja usun, et suudan selle vastu ka õpilaste huvi äratada.

Kärt lõpetas Tallinna Tehnikaülikoolis rahvamajanduse eriala cum laude ja on praegu sama ülikooli magistrant ärirahanduse ja arvestuse erialal. Kärt on töötanud turunduse valdkonnas nii eraettevõttes kui üliõpilasesinduses ning on käinud praktikal finantsorganisatsioonides. Õpingute kõrval on ta olnud liige majandusteaduskonna õppekavakomisjonis, Tallinna Tehnikaülikooli Nõukogus, majandusteaduskonna nõukogus ja Eesti Üliõpilaskondade Liidu volikogus.