Niina Primolennaja

Kaasaegses haridussüsteemis toimuvad praegu väga huvitavad muutused: muutuvad õppemeetodid, räägitakse rohkem individuaalsest lähenemisest õpilastele, muutuvad ka õpilased. Üheks positiivseks tendentsiks pean fookuse asetamist mitte ainult informatsiooni kogumisele nagu näiteks pähe õppimine, vaid õpilaste iseseisvuse toetamisele informatsiooni otsimisel, kriitilise- ning loovusmõtlemise arendamisele. Selles mõttes pean väga tähtsaks mitteformaalsete õppemeetodite kasutamist igapäevases protsessis. Psühholoogilise hariduse ning mitmeaastase lastega töö kogemuse tõttu valdan erinevaid meetodeid väga hästi ning olen valmis neid kasutama.

Niina on omandanud bakalaureuse- ja magistrikraadi praktilise psühholoogia erialal Moskva Riiklikuks Sotsiaalülikoolis. Ta on töötanud Tallinna Skautide Rühmas Tiigrid kasvataja ja vanempedagoogina, Anti Liew ja Hingehoolduse Sihtasutuses psühholoog-nõustajana, Kesklinna PO noorsoo- ja preventsioonitalituse konstaablina, Terve Eesti Sihtasutuses koolitaja ja projektijuhina ning SPIN-programmis abitreenerina.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lisa kommentaar