Minna Sillamaa

Soovin kasutada oma töös aktiivõppe meetodeid, mis motiveeriksid õpilasi tundidest põhjalikult osa võtma ning ka omalt poolt parima hariduse saamisse panustama. Pean oluliseks märgata oma õpilaste seas haavatavaimaid ning mahajäänumaid ning soovin, et minu poolt õpetatav oleks õpilastele arusaadav ning huvitav.

Minna on lõpetanud bakalaureuseõpingud Tallinna Pedagoogilises Seminaris noorsootöö erialal. Töötanud on ta Tallinna Tondi Põhikoolis abiõpetajana õpilaskodus.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lisa kommentaar