Mari Mäekivi

Leian, et  jätkusuutlik areng haridusvaldkonnas on võimalik läbi järjekindla ja süsteemse töö ning pidevate uute sihtide seadmisega. Ma olen nüüdseks teada saanud, mida tähendab õppimine, ning olen seda protsessi alati ka osanud nautida. Süsteemsus ja järjekindlus oleksid minupoolseks panuseks Noored Kooli visiooni realiseerumisele.
Terviklikuks arenguks on oluline lisaks õppekavale toetada ka tervikliku maailmavaate kujunemist ning õpilase kui isiku eneseleidmist.

Mari on omandanud bakalaureusekraadi Tartu Ülikoolis õigusteaduse erialal. Lisaks on omandamisel magistrikraad Tartu Ülikoolis õigus erialal ja Saksamaa ülikoolis Wilhelms-Universität Münster saksa õiguse erialal. Mari on töötanud juriidilise assistendina firmas TERE AS, Ülikoolis Westfälische Wilhelms-Universität Münster’i rahvusvahelise osakonna Sotsiaalse toe juhina ning Tartu Ülikoolis õppejõu assistendina.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lisa kommentaar