Margot Möller

Soovin toetada oma õpilaste kujunemist enesekindlateks, eneseteadlikeks ja julgeteks inimesteks, kes tunnevad end ühiskonna oluliste liikmetena ning usuvad, et nemad ise juhivad oma elu ja ühiskonna arengut. Usun, et selleks on vaja, et kool, kus õpilased väga suure osa oma ajast veedavad, oleks toetav, julgustav ja õnnelik keskkond, kus õpilased ei pea kartma eksida ega ennast väljendada. Toetava ja turvalise keskkonna loomist pean kõige olulisemaks, aga samas ka kõige raskemaks ülesandeks, kuna stressi on õpilastel niigi liiga palju ja teatav turvatunne on õppimiseks ja uue omandamiseks väga vajalik eeldus.
Õpilaste tervikliku arengu loomiseks pean oluliseks ka seda, et kool oleks avatud, et see võimaldaks õpilastel maailma laialt näha, et ei tekiks tunnet, nagu ei oleks muutused võimalikud, ning et noortel oleks palju infot võimaluste kohta, mis neil elus on. Usun, et avatus ning eri võimaluste, inimeste ja eluvalikutega tuttav olemine toetaks uudishimu ja teadlike valikute tegemist, mis on noorte arengus väga olulised.

Margot on omandanud bakalaureuse- ja magistrikraadi Tartu Ülikoolis eesti ja soome-ugri keeleteaduste erialal. Ta on töötanud paar suve Valgemetsa Noortelaagris kasvatajana, Tartu Ülikoolis õppeassistendina, Tartu Ülikooli Foneetikakorpuses märgendaja ja helifailide teadustööks ettevalmistajana ning Domus Dorpatensises DD Akadeemia programmijuhina.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lisa kommentaar