Kristin Lekko

Ma leian, et haridus, mis toetab lapse terviklikku arengut, aitab kaasa ka õpilase minapildi ning isiksuseks kujunemise protsessile. Õpetajana soovin, et läbi aine õppimise omandavad õpilased teadmiste kõrval ka erinevaid oskusi, ning et õpilaste isikupäraste võimete ja identiteedi välja kujunemise protsess oleks igati toetatud. Ma püüaksin igati oma eeskujuga kasvatada õpilastes usku, et nad on kõigeks võimelised ja et iga pingutus on väärtuslik ning väärtustatud. Lisaks arvan ma, et väga hea haridus annab õpilasele mitmekülgsuse teadmistes ja aitab neid mõtestada ning seostada päriseluga. Nii palju kui võimalik püüaksin ka mina just seda oma tundidesse kaasa tuua.

Kristin on omandanud bakalaureusekraadi Tartu Ülikoolis ajaloo ja riigiteaduste erialal ning magistrikraadi Kopenhaageni Ülikoolis Aafrika õpingute erialal. Ülikooli ajal käis Kristin end kahel korral ka välismaal täiendamas: Nebraska Wesleyan’i Ülikoolis USAs ning Freiburgi Albert Ludwigi Ülikoolis Saksamaal. Veel mahuvad Kristini minevikku töö ajalootudengite tuutorina, ülemaailmse üliõpilasorganisatsiooni AIESEC Kopenhaageni haru juhtimine Taanis ning vabatahtlik töö Ugandas Kyabirwa Algkooli juures abiõpetajana.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lisa kommentaar