Krista Arro

Minu unistus oleks olla õpetaja, kes suudab tekitada õpilastes huvi õpitava aine vastu. Ennekõike seeläbi, et õpilased õpiksid iseendi jaoks, leiaksid õpitust vajaliku teadmise kogu eluks ning hakkaksid nägema faktide ja sündmuste vahel seoseid. Soovin valmistada lapsi ette eluks täiskasvanuna, treenida nende eneseväljendusoskust ja -julgust, kasvatada meeskonnavaimu ja tahet avastada maailma.

Krista on omandanud bakalaureusekraadi Tallinna Ülikoolis Infoteaduste ja Euroopa Liidu Integratsiooni erialal ning hetkel on tal omandamisel magistrikraad kommunikatsioonijuhtimise erialal. Ta on töötanud üldassistendina Soome Suursaatkonnas Tallinnas, konsultandina Euroopa Komisjoni ELi Infokeskuses, projektijuhi, kantselei juhataja ja juhiabina Eesti Rahvusringhäälingus, peadirektori abina Eesti Rahvusooperis ning andministratiivjuhina Stora Ensos.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lisa kommentaar