Kaire Papp

Kaire Papp

Inimesed on erinevad – seetõttu on oluline teadvustada, et iga õpilast tuleb toetada õppekava järgimisel erineval moel. Minu jaoks on oluline, et iga õpilane tunneks, et tema puudusi või tugevusi märgatakse ja teda suunatakse õppetöös vastavalt. Kuna informatsiooni analüüsitakse ja omandatakse erineval moel, on oluline pakkuda noortele alternatiive tunni- ja kodutööde sooritamisel. Kõige olulisem on tekitada noortes soovi ja tahet õppida, teha nende jaoks õppeprotsess meeldivaks. Kui noor tunneb ennast hästi ja enesekindlalt, siis on ta ka motiveeritud selle valdkonnaga tegelema. Ma kavatsen võtta iga õpilase õppetöö endale südameasjaks, juhendades ja suunates neid sel viisil, et nad suhtuksid õppetöösse tõsiselt ja õpiksid iseennast paremini tundma. Soovin südamega panustada sellesse, et noortest kasvaksid iseseisvalt mõtlevad inimesed, kes julgevad enda unistusi ellu viia ja kes väärtustavad elukestvat õppimist.

Kaire on lõpetanud bakalaureuseõpingud Viljandi Kultuuriakadeemias kultuurikorralduse erialal. Ta on töötanud Eesti Kurtide Liidus viipekeele tõlketeenuste koordinaatori ja projektijuhina/juhiabina, projektijuhina Rootsi Kaubanduskojas Eestis ja MTÜs Hea Uus Heli.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lisa kommentaar