Aliide-Marie Taela

Soovin väärtustada neid oskusi, mida laps on omandanud nii-öelda eluhariduse raames ning tuua need teadmised ka klassiruumi. Pean oluliseks loovat lähenemist ehk tahan anda igale õpilasele võimaluse end väljendada nii nagu tema jaoks tundub kõige õigem.
Soovin arendada õpilaste koostööd ja ühtekuuluvust, sest tervislikud ja toetavad suhted koolis on lapse arengu seisukohalt esmatähtsad. Koostööl põhinevat lähenemist on võimalik rakendada ka klassis ettetulevate probleemidega – ma ei tegeleks vaid ühe lapse probleemiga, vaid haaraks kaasa terve klassi, ilma, et ükski õpilane teaks, kelle murega tegelikult tegemist on.

Aliide-Marie on lõpetanud bakalaureruseõpingud Tartu Ülikoolis ajaloo, sotsiaaltöö ja -poliitika erialal ning hetkel on omandamas magistrikraadi Tartu Ülikoolis sotsiaaltöö ja -poliitika erialal. Töötanud on Aliide-Marie õpetaja abina minieralasteaias Merilõvi, infotöötajana Eesti Vabaõhumuuseumis, praktikandina Okupatsioonide muuseumis ja Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuses tegevusjuhendajana.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lisa kommentaar