Sa ei pea kui sa ei julge ehk kogukonnapraktika Noored Kooli meeskonnas5 minuti lugemine

Noored Kooli meeskonda on viimastel kuudel abistanud neli vinget kogukonnapraktikanti Tallinna Saksa Gümnaasiumist. Möödunud nädalal võtsime ühiselt praktika kokku ja nentisime, et see oli kõigile igati positiivne kogemus.

Martina Eerme käis kogukonnapraktika raames abiks Noored Kooli hindamiskeskuses. Oma kogemusest räägib Martina nii: “Hindamiskeskuses oli palju inimesi, kes kandideerivad Noored Kooli programmi. Minu ülesandeks oli alguses vaadata, kui nad tegid loogilise mõtlemise testi, et kõik toimuks vastavalt reeglitele. Peale pausi jagati meid gruppideks, nii et igas grupis oli 7-8 õpetajakandidaati ja kolm hindajat, kelleks olid Noored Kooli töötajad ja vilistlased. Igal õpetajal oli aega, et näidistund ette valmistada ja siis nad pidid 7-minutilise tunni läbi viima. See, kuidas nad näidistunde läbi viisid, oli väga erinev. Osad neist ei teadnud isegi baasreegleid, näiteks et õpetaja võiks tunnis õpilastele otsa vaadata, mitte aknast välja. Aga osad tegid väga huvitavalt, tegid näiteks mänge ja püüdsid õpilasi kaasa haarata. Pärast tunde pidid nad veel grupis koos ühe ülesande lahendama ja meie vaatlesime, kuidas nad selle käigus teistega suhtlesid ja oma ideid esitlesid. Hindasime neid ja siis hiljem umbes kolm tundi hindajatega arutasime seda, mida päeva jooksul nägime ja kas kandidaat peaks saama järgmisse vooru. Teised hindajad küsisid väga palju minu arvamust ja arvestasid sellega. See oli väga huvitav kogemus. Jäin oma praktikaga rahule, sest lisaks sellele, et sain lähemalt näha, kuidas üks vabaühendus töötab, õppisin inimesi hindama ja ka ennast esinejana analüüsima. Ma ei oleks oodanud, et mulle antakse nii oluline roll ja minu arvamust nii palju kuulatakse.”

Noored Kooli valikujuht Gerda Rohi jäi väga rahule omavahelise suhtluse sujumise ja kokkulepete pidamisega: “Saime tänu Martinale hindamiskeskusesse päris õpilase vaadet ja tema panus oli meile tõeliselt väärtuslik.”

Eliis Mäetalu aitas korraldada novembris Noored Kooli toetajate ja vilistlaste kohtumisõhtut. Eliis kirjeldab oma kogemust: “Üheks minu ülesandeks oli mõelda ette valmis küsimusi, mida üritusel osalejad võiksid omavahel arutada, et nad saaksid kohe alguses jutu jooksma. Teiseks helistasin ma läbi kohtumisele kutsutud inimesi ja nende sekretäre, et uurida, kas nad tulevad. Lõpuks osalesin ka ise sellel üritusel ja see oli hästi tore, sest sain kuulata, mida erinevad inimesed õpetajatööst arvavad. Hästi jäi meelde üks noor meesõpetaja Alex, kes rääkis ühest hästi õnnestunud tunnist kui oma päeva tipphetkest. Tore oli kuulda õpetaja vaimustust ja kirge oma tööst. Arvan, et mu praktika oli hästi korraldatud ja sain tänu sellele juurde kogemusi ürituste korraldamiseks. Näiteks võõrastele inimestele helistamine nõudis algul veidi eneseületamist ja olen väga rahul, et mulle see ülesanne anti.”

Noored Kooli tegevjuht Kristi Klaasmägi hindab Eliisi panust kõrgelt: “Ürituste korraldamise puhul on sageli tarvis teha palju väikseid asju, mis kokkuvõttes võtavad päris palju aega. Meile oli väga suureks abiks, et Eliis osa neist ülesannetest enda peale võttis. Loodan, et see kogemus pakkus talle eduelamuse ja innustab ka edaspidi julgelt uusi asju ette võtma.”

Anita Kremm tegi oma praktikaülesandena valmis videod Noored Kooli HaridusTormi seminariks. Anita: “Minu eesmärgiks oli ühendada praktikategevust oma huviala ehk filmindusega, suhelda erinevate inimestega ja saada nendelt uusi teadmisi. Seda kõike praktika Noored Kooli sihtasutuses mulle ka pakkus. Ma intervjueerisin ja filmisin kahte Tallinna Ülikooli teadurit ja pärast monteerisin kolme videot (üks inimene filmis oma video ise). Väga huvitav oli rääkida inimestega, kel pole igapäevast otsest kontakti õpilastega ja kes lahendavad haridusprobleeme teadlastena. Ühe filmimise ajal avastasin, et mu enda peres on ka sarnane probleem, millest intervjueeritav räägib ja siis oli väga hea temaga avameelselt seda arutada. Ta andis mingitele minu küsimustele vastused, mida ma üldse sellest ei oodanud. Kõik kolm videot tulid väga kasulikud ja arvan, et kõik koolis töötavad inimesed võiksid neid vaadata, et teada kuidas ennetada seda, et õpilased ei katkestaks õpinguid liiga vara.”

Noored Kooli koolitusjuht Maria Kurisoo: “Meil väga vedas Anitaga, sest saime superprofessionaalsed videod, mis olid meie jaoks väga vajalikud ja on saanud palju positiivset tagasisidet. Tema panus aitas oluliselt kaasa HaridusTormi seminari õnnestumisse. ” Anita tehtud videosid saab vaadata siit, siit ja siit.

Sigrid Saagpakk on kogukonnapraktika raames aidanud kaasa Noored Kooli värbamismeeskonna tööle. Tema ülesandeks oli otsida võimekaid eestvedajaid erinevatest kogukondadest, mis on kättesaadavad internetiotsingu vahendusel. Teise ülesandena viis Sigrid läbi tagasisideküsitluse Noored Kooli esimese kandideerimisperioodi kandidaatide hulgas. Selleks vaatas ta üle eelmise aasta küsimustiku ja kohendas seda märkimisväärselt ning argumenteeris arukalt igat oma ettepanekut. Pärast küsitluse tähtaega analüüsis Sigrid üksi kõikide vastanute tagasisidet ning koostas kokkuvõtte, mis andis olulise sisendi Noored Kooli värbamise, valiku ja kommunikatsiooni järgnevate perioodide planeerimisse.

Noored Kooli värbamisjuht Maris Viires: “Sigrid on mind nende paari kuu jooksul rabanud oma strateegilise mõtlemise, kiire tegutsemise, tugeva motivatsiooni ja ülima lahendusmeelsusega. On jäänud tunne, et pole asja, millega ta Noored Kooli kontekstis hakkama ei saaks. Kuna tema motivatsioon ei ole raugenud, jätkub meie koostöö suure tõenäosusega ka pärast ametlikku kogukonnapraktikat.”

Noored Kooli meeskonnal oli praktikantide tööst palju abi ja positiivse kogemuse pinnalt tahame kindlasti ka järgmisel aastal kogukonnapraktika programmis osaleda!

kogukonnapraktikandid

Noored Kooli kogukonnapraktikandid Martina Eerme, Eliis Mäetalu ja Anita Kremm

Kogukonnapraktika on koolide ja vabaühenduste koostööprogramm, mille käigus gümnaasiumiõpilased lähevad mõnda vabaühendusse põgusale praktikale. Uued oskused, teadmised ja hoiakud aitavad noorel kasvada aktiivseks ühiskonnas osalejaks, vastutustundlikuks kodanikuks ning hoolivaks ja märkavaks inimeseks ehk heaks kodanikuks. Uuri lähemalt: https://heakodanik.ee/kogukonnapraktika/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga