Miks-miks-miks??2 minuti lugemine

(Illustreerival pildil on Joonmeedia visuaalne kokkuvõte algatuse Huvitav Kool mõttekojast)

Tugeva Eesti Kooli idee sai alguse Teach for All’i konverentsilt Mumbais, kus Kerttul ja minul oli suur rõõm Noored Kooli osalejatena viibida. Viiepäevase arutelu keskseteks teemadeks olid kontekstuaalse visiooni loomine, õpilane kui liider (student leadership=õpilaste liiderlikkus?) ja nende seos paljukiidetud “väga hea haridusega”. Nende küsimustega tegelevate ettekannete kuulamine ja sellest johtuvad arutelud tekitasid ohtralt maailmaparandajalikke mõtteid. Kuna n+1 korda päevas tuli vastata ka küsimustele Eesti hariduse hetkeseisu ja peamiste probleemide kohta, tekkiski meil diskussioon – missugustel alustel me tegelikul neid vastuseid anname? Võime küll kõnelda PISA tulemustest ja üldisest hariduskorraldusest, kuid enamasti vastame oma igapäevaprobleemidest ja “külajuttudest” lähtuvalt. See aga peegeldab väga olulist lünka Eesti hariduskorralduses. Kust saavad adekvaatset tagasisidet oma töö kohta koolid ise? Kuidas teavad kohalikud omavalitsused, haridusministeerium ja riigijuhid üldiselt, mis koolides toimub ja missugused on arengukohad? Seega kui Rebecca Cramer, kes on Teach Firsti vilistlane ja lõi pärast programmi lõpetamist oma kooli (Reach Academy Feltham), mainis oma ettekandes, et Suurbritannias on olemas sõltumatu organisatsioon Ofsted, mis tegeleb koolide hindamisega, oligi idee meis sündinud.

Planeeritava organisatsiooni eesmärgid oleksid meie mõtteis järgmised:

  • Hinnata koolide efektiivsust   erinevatest vaatepunktidest lähtuvalt (nt õpilaste, õpetajate, lapsevanemate rahulolu; õpetamise kvaliteet JA akadeemilised    tulemused), mis võimaldaks anda tagasisidet

○     kooli juhtkonnale,

○     kohalikele omavalitsustele,

○     ministeeriumile,

○     riigile,

○     lapsevanematele,

○     õpetajatele

○     jne.

  • Aidata koolidel vastavalt uuringutulemustele lahendusi välja töötada (näiteks õpetajate toetamise ja tagasisidestamise kaudu).

Põhieesmärk on koolide arengu ja kohanemise toetamine. Haridussüsteemi rattad pöörlevad väga aeglaselt ja praegu oleme me olukorras, kus riiklikult on kõik korras – RÕK on igati tasemel, väärtused omal kohal, kõik klapib, kuid muutused jäävad pidama umbes koolimaja ukselävel. Ja ei, kõigi õpetajate väljavahetamine NK osalejate vastu ei ole lahendus. Tuleb aidata praegu koolides töötavatel inimestel järjest teadlikumaks saada sellest, mida nende töölt oodatakse ja missugune on olukord praegu, sest ainult selle teadmise põhjal on võimalik efektiivseid uuendusi ellu viia.

Järgnevalt tuleb põhjalikult tegeleda uurimistööga. Kas vajadus on olemas? Kuidas nende eesmärkide elluviimine reaalne võiks olla? Kerttu rääkis Triin Noorkõivuga (HTM) ja sai teada, et põhimõtteliselt tegelevad või on tegelenud koolide hindamisega HTMi välishindamisosakond, TÜ eetikakeskus, Eesti Õpilasesinduste Liit ja Rajaleidja, kuid kõik nad on uurinud erinevaid vaatepunkte ja ühtset süsteemi ei ole siiani loodud. Seega on meil plaanis uurida nii koolides kui ka kohalikes omavalitsustes, missugust tagasisidet ja kust nad praegu saavad, ning missugused oleksid nende vajadused. Kindlasti vajame oma eesmärkide saavutamisel erinevate koostööpartnerite abi.

Ideede jagamiseks ja tagasiside saamiseks oleme loonud ajaveebi, mis asub aadressil tugeveestikool.blogspot.com

Ootame sinna kõiksuguseid kommentaare ja arvamusavaldusi!

Marili ja Kerttu

7.lend

 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga