Hilda Taba “Kasvatus ja haridus”

Eelmise sajandi tuntumaid pedagoogikateadlasi Hilda Taba (1902–1967) sündis, kasvas üles ja sai hariduse Eestis, kuid tegutses peamiselt USAs. Raamatu “Kasvatus ja haridus” esimeses osas leidub kaheksa Taba eesti keeles kirjutatud artiklit, mis valdavalt käsitlevad Ühendriikide elu-olu, kasvatust ja haridust. Raamatu teine osa koosneb Taba 1930. aastal ingliskeelsena valminud doktoritöö tõlkest eesti keelde.

“Kui Ameerika Ühendriigid on maailm, siis on Hilda Taba maailmanimi. /-/ Hilda Taba ettepanekud ja seisukohad on muutunud nüüdseks küllaltki peavoolulisteks, tihti lausa iseenesestmõistetavusteks.”

Tule NK lugemisklubi asutamiskohtumisele!

“Tahaks lugeda kõiki neid põnevaid raamatuid ja olulisi uuringuid ja kasulikke artikleid, mis haridusest ja õpetamisest välja antakse, aga kuidagi ei leia selleks aega!”
“Ma ei jõua kunagi nii palju lugeda, kui oleks vaja. Keegi võiks mulle tähtsamast haridusalasest kirjandusest lühikokkuvõtte teha!”
 
“Mulle meeldis kooli ajal kohustuslikku kirjandust lugeda. Praegu võiks ka selline väline motivaator olla, mis lugema suunaks.”
 
“Ma muudkui loen ja loen, aga tahaks vahepeal loetu üle ka arutleda. Kellegagi, kes hoolib haridusest sama palju kui mina. Kellegagi, kes oskaks soovitada mulle järgmist raamatut või artiklit.”

Kui ka Sinu peas on mõni selline mõte mõlkunud, siis oled just õiges kohas!

Kõik Noored Kooli kirjandushuvilised – nii juhuslikud raamatusirvijad kui paadunud lugemisnohikud – on väga oodatud NK lugemisklubi esimesele kohtumisele, mis toimub 10. detsembril algusega kell 18 Noored Kooli kontori kööginurgas (Telliskivi 60a, A3 III korrus).

Esimesel kohtumisel arutame kõigepealt koos läbi, kuidas NK lugemisklubi edaspidi tegutseda võiks, et see meie huvidele enim vastaks. Seejärel teeme ülevaate sellest, mida keegi viimase kuu jooksul haridusteemadel lugenud on ja arutleme loetu üle kõik koos või väiksemates gruppides.

See tähendab, et juba esimeseks kohtumiseks tasuks eelnevalt ka midagi lugeda. Novembrikuu lugemise nimekirja leiate blogirubriigist “Soovituslik kirjandus”. Klubi kokkukutsuja privileegi kasutades on tegemist minu subjektiivse valikuga hea ja aktuaalse valdkondliku kirjanduse hulgast. Järgnevate kuude nimekirjad saame edaspidi juba koos kokku panna.

Seda, mitu raamatut, uuringut või artiklit keegi loeb, otsustab igaüks ise vastavalt oma huvidele ja võimalustele. Minu nägemuses võiks lugemisklubi edaspidi kohtuda kord kuus kindlal ajal (näiteks iga kuu teisel neljapäeval), aga võime otsustada ka teisiti. Tegemist on täiesti vabatahtliku ja meie endi poolt kujundatava klubilise ettevõtmisega.

Mõnusat novembrit raamatute seltsis ja kohtumiseni NK lugemisklubis!

NK vilistlasesinduse nimel
Sandra
NK 2. lennust