Ajutrusti III kohtumine: Austraalia!2 minuti lugemine

16. jaanuaril sai jälle kokku osa NK vilistlaste ajutrustist, ettekande tegi Hanna-Liis, kes tutvustas Teach for Australia programmi eripärasid. Toon ära mõned mõtted ja soovitan soojalt vaadata nende tutvustusvideot, mis kirjeldab hariduslikku ebavõrdsust Austraalias.

* Austraalias on suhteliselt suur sotsiaalmajandusliku taustaga hariduslik ebavõrdsus (nt. 40% põliselanike järglastest ei omanda baas lugemis- ja kirjutamisoskusi).

* PISA arvestuses on Austraalia olnud kerges langustrendis.

* TfAustralia väitel seisneb nende tegevuse olulisus (mida nad ka siis osaliselt saavutanud on) õpetajaameti populaarsuse tõus, koolikontekstis hakkamasaavate liidrite koolitamine ja õpilaste õpitulemuste parandamine.

Erinevate liidrioskuste arendamine programmi vältel.

* Programmis on väga suur rõhk liidrioskuste arendamisel ning kuigi esimesel aastal läbitakse õpetaja kutseõpingud, toimub see tsükliõppena paar korda aastas (mitte nädalavahetustel). Liidriprogramm on üles ehitatud erineva tasandi juhtimisoskuste arendamisele: klassi juhtimine, oma enese elu juhtimine, juht koolisiseselt (projektid, management), karjäärivalikud (TfA pakub ka praktikakohti ning toetab vilistlasi nende valikutes, 2. aastal toetab osalejate arengut nö juhtimisguru, kes on osalejat huvitavast valdkonnast).  Osaleja toetajateks kahe aasta vältel, on mentor, ainedidaktik, koolitusjuht (tuutori sarnane roll), nö juhtimisguru (leadership coach) ja loomulikult lend (ka nemad väärtustavad kõrgelt kogukondlikku tunnet).

Austraalia programmis toimub pidevalt tugeva kogukonna loomine ja sotsiaalse kapitali suurendamine (õpe on suuresti gruppides, 2 aasta jooksul töötavad/õpivad osalejad erinevates gruppides umbes nii nagu meil on haridusjuhtimise aines). Osalejad on kaasatud ka organisatsiooni nõukogusse. Tegevuse toetamiseks toimib ühtlane virtuaalne õpikeskkond, kus on foorumid, õppematerjalid jm vajalik kõik ühes kohas.

Teach for Australia probleemipüstitus

 

Kuna mind-set’i vedur, India, on veel käsitlemata, siis lubas Kerli ühel heal päeval*** teha vabas vormis teemaõhtu mõnes India restoranis. Eks see saab olema oma kulu ja kirjadega üritus, aga puhtalt india toit mõjub mulle juba väga apetiitselt… Mõneks ajaks saab ajutrust nüüd igatahes puhkust!

Minu otsalõppematu tänu meie vingetele vilistlastele, kes oma vabast ajast uurisid, puurisid ja jagasid!

Kärt Toomel ja Liisa Mäemets – Teach First

Kristi Saare – Teach for America

Liis Prikk – Ensena por Mexico

Sandra Lillemaa – Teach for Bulgaria

Hanna-Liis Kaarlõp-Nani – Teach for Australia

Helene

 

*** ilmselt veebruari teisel täisnädalal

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga