100 päeva eksimist

Muutus algab sinust? Kui ma soovin paremat maailma, olen teistele eeskujuks. Minu maailmas algab muutus minust. Mina loon oma reaalsust. Ma võtan vastutuse oma tegude eest. Mina valin oma mõtteviisi.

„I’ve missed more than 9000 shots in my career. I’ve lost almost 300 games. 26 times, I’ve been trusted to take the game winning shot and missed. I’ve failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed.“ – Michael Jordan

Pärnu. Vaikne, tuuline, külm sügis. Tundub, et midagi ei toimu.

Klassiruum. Lärmakas, umbne ja palav. Kõrvaltvaataja võiks küsida “miks õpetaja midagi ei tee?!”. Ma seisan klassi ees, käsi püsti. Ootan. “Mida ta ootab? Tehku ometi midagigi!”

Sellistel hetkedel ma õpin olema kannatlik, iga kord õpin. Esialgu tundub ka õpilasele, et vaatlusalune õpetaja ei tee midagi. Aga mul on käsi väsinud ja mõtlen „ma ei hakka kätt vahetama, nad kohe jäävad tasa, sest juba viimased 4 minutit nad ütlevad, et mängime vaikuse mängu. Tavaliselt läheb neil 5 minutit ja siis nad on hetkeks täiesti tasa.“ Vaikus kestab umbes 3 sekundit, kuni ma tänan neid tähelepanu eest.

Kui ma seisan vaikides, käsi püsti, siis: ma analüüsin õpilaste omavahelisi suhteid, loon oma õpilastega suhteid, annan võimaluse õpilasel ennast kontrollida ja juhtida, austan õpilast, austan ennast, annan õpilastele signaali, et probleeme saab lahendada ka teisiti, annan eeskuju, et enesekontrolliga saab kontrollida ka ümbritsevat, oma tahte saavutamiseks ei pea teistele haiget tegema. Õpilased on tulnud peale sellist „mängu“ minu juurde ja öelnud:

 • „õpetaja, karjuge nende (tunnisegajate) peale.“
 • „karistage neid!“
 • „pange neile hinne „2“.“
 • „Saatke nad klassist välja!“.
 • „las see tunnisegaja tõuseb püsti ja hakkab laulma ja siis ta peab ühe minuti laulma.“

Mis, mida?????!!!!

Ajurünnak. Kuidas tunnisegajaid korrale kutsuda. Õpilaste mõtted.

Eeltoodud lahendused saab väga lihtsalt ja kiiresti kasutusele võtta (kui see laulmise ettepanek väljaarvata). Mulle tundub, et need lahendused on pärit hirmude maailmast. Mulle ei meeldi lihtsad lahendused. Ma liitusin Noored Kooli programmiga, et luua muutust. Positiivset muutust. Ma võtan vastutuse oma tegude eest. Kas ma soovin, et minu peal selliseid kasvatusmeetodeid kasutatakse? Kas ma soovin, et selliseid meetodeid kasutatakse minu enda lastega?

Õpilased on öelnud, et nad tunnevad häbi ja alaväärsust, kui neid karistuseks pannakse püsti seisma. Mina tean, et kui keegi hakkab minu peale karjuma, siis selles ajas ja ruumis ei ole võimalik karjujaga koostööd teha, see ei viiks tulemuseni. Ma lahkun sellisest keskkonnast, lasen sellel isikul rahuneda. Ma olen seda ka oma õpilastele soovitanud. Alati võib hiljem uuesti koos töötada, ma usun muutuste võimalikusesse. 

Ma ise loon oma reaalsust. Ma soovin, et minu õpilased tuleksid minu tundi hirmuta. Ma soovin, et minu tunnis nad tajuvad, et õpetaja austab ja hoolib neist. Ma tahan, et minu tunnis õpilane saab oma arvamust avaldada ja kui ta seda teeb, siis on tal võimalus eksida. Ta ei pea kartma, et vale vastus saab üleoleva suhtumise ei minu poolt, ega ka kaasõpilaste poolt. Ma olen rõõmus, kui õpilane ei oska ülesannet lahendada, sest siis on mul võimalus talle seda õpetada. Mina näen kooli kui kohta kus õpilastele on loodud võimalus õppimiseks ja arenemiseks. Õpetajana on mul võimalus leida viise, kuidas selgitada teemat erinevatele õpilastele.

Õpetaja: “When do we have to use “is” and when do we have to use “are”?” Õpilane: “kui hippo on üksi, siis “is” kui on teine hippo ka, siis “are”!”

Ma ise loon oma reaalsust. Ma ise otsustan, kas ma elan hirmude või armastuse maailmas. Mis saab siis, kui ma ei suuda seda õpilast kuulama panna? Kas ma sobin inglise keele õpetajaks, kui ma ei suuda sellele õpilasele selgeks teha grammatika reeglit? Mida mu kolleegid arvavad, kui nad kuulevad mu klassist tulevat lärmi? Mida õpilased minust arvavad, kui ma annan mitte kuuletuvale õpilasele järele? Mis saab siis, kui ma ei jõua õpikut aasta lõpuks läbi võtta? Mis saab siis kui ma ei saa hakkama? Mis saab siis, kui ma läbi kukun?

Noored Kooli osalejad saavad ise tunda, milliseid mäetippe on võimalik vallutada, kui on olemas toetav keskkond. Programmis osalejale on loodud võrgustik, kellega ta võib igal ajahetkel reflekteerida. Reflekt….mis??!. Vaatad tagasi sündmusele, analüüsid seda ja leiad tähenduse.

Ma annan nädalas 23 etendust. Iga etendus on erinev, kuigi repertuaar võib olla sama. Publik on uus, kuigi näod on tuttavad. Iga tund on uus võimalus õppida, areneda, õpetada, toetada ja eksida.

Väga hea, et ma ei saanud hakkama. Ma õpin ebaõnnestumistest. Ma leian arengukohad, muudan need oma tugevusteks. Ma lasen palun oma õpilastel eksida.  Ma lasen õpilasel ise proovida ja katsetada. Avastada ise maailma ja ise leida õiged vastused. Ma usun, et läbi selle saavutavad nad edu. Nad ei pea elama hirmu maailmas. Vähemalt mitte minu tunnis.

“Every time we teach a child something, we keep him from inventing it himself. On the other hand, that which we allow him to discover for himself will remain with him visible for the rest of his life.”— Jean Piaget

Tulge kuulama NK infotunde. Järgmine toimub 2019 aastal 3. jaanuaril kell 16:00. Seal anti mulle võimalus esineda ja saate küsida minult küsimusi. Kuidas kuulata infotundi? Vastuse leiad: https://www.facebook.com/nooredkooli/

õpilase foto, mis ta saatis mulle instasse. Ta küsis juba samal päeval, miks miks ma seda pilti instasse üles pole pannud.

Mida toob päkapikk alustavale õpetajale?

Detsember on olnud minu jaoks vaieldamatult kõige keerulisem kuu õpetajana. Esmane hasart on hakanud vaikselt üle minema ja seda on asendanud väsimus, pinge ja mure. Näen, et mu õpilased on samuti väsinud ning neisse on tulnud jõulueelne elevus, mis raskendab üleüldist keskendumist. Olen tundnud, et paljud tunnid pole erinevatel põhjustel läinud nii nagu olen planeerinud ning koolipäeva lõpus hiilib minuni vaimne väsimus, mille sarnast pole iialgi oma elus varem tundnud.

Kogu selle väsimuse, pinge ja mure juures pole minust kunagi lahkunud tänutunne ja võimalus olukordadest õppida. Tunnen, et mu õpilased suudavad mind pidevalt üllatada ning nende õpetajana pean kiireid lahendusi leidma nutikatele küsimustele või ootamatutele olukordadele. 1. klassi õpetajana saadab mind ka õpilaste kasvamis- ja avastamisrõõm ning jõulude-eelsel ajal olen seda eriti tugevalt kogenud.

Üks mõnusaim hetk minu jaoks õpetajana oli sel nädalal, kui Kiviõli linn oli lumme mattunud ning lapsed tulid kooli ning avastasid, et neid oli külastanud päkapikk Juulius Jõul, kes oli jätnud klassile kirja ning šokolaadi. Õpilaste silmad läksid suureks ning algas arutelu, kuidas Juulius Jõul meie klassi ikka saanud oli, kas tal oli abiväge ning kes oli aidanud tahvlile joonistada.

Sellised hetked, kus näen oma õpilaste silmis rõõmu, põnevust ning uudishimu, muudavad õpetamise väga mõnusaks ja aitavad ka rasketel hetkedel eemärke fookuses hoida. Soovin kõikidele praegustele, endistele ja tulevastele õpetajatele palju jõulurõõmu, õnnestumisi ja õppimist uude aastasse!

Algklasside õpetajad jõuluvanaga

 

Noored Kooli

Floorin juhatuse esimees Arvi Mägin: “Haridusesse panustamisest võidab ühiskond ja iga kogukonna liige personaalselt. Eriti siin väikeses Eestis!”

Milline õpilane oli kooliajal väike Arvi? 

Olin tõesti väike, kehalise kasvatuse rivistusel olin pidevalt viimaste seas.  Olin uudishimulik, meeldis lugusid kuulata ja unistada.

Kuna käisin „väikeses“ Kivimäe põhikoolis (tol ajal Tallinna 29. 8-klassiline kool), siis tundsid enamus õpilased üksteist. Koolis oli pidevalt tegemist ning meil ka lasti palju teha. Noorematena olime õues või koolisaalis rahvastepalli-korvpalli mängimas,  hiljem korraldasime pidusid, näiteringi ja loomulikult  tegime koos palju sporti.

Noored Kooli

Õppimine ja tark olemine oli meie klassis popp, aga ma kahjuks ülemäära palju sellega ei tegelenud, kuna alguses jäi kõik kiiresti külge, aga hiljem polnud tekkinud õppimise harjumust. Mul olid väga ägedad lapsepõlvesõbrad!

Kas Sulle meenub mõni õpetaja, kelle roll Sinu elus oli juba kooli ajal või osutus hiljem väga oluliseks?

Tegelikult oli neid õpetajaid meie koolis rohkem, aga 2 õpetajat tahaks eraldi välja tuua. Matemaatika õpetaja Vahtramäe aitas matemaatika arusaadavaks teha, lähenes õpilasele vastavalt tema võimetele, oli iga õpilase tarvis alati olemas, mõistis teda. Teine oli meie füüsika õpetaja, kes traditsioonilise õpiku asemel kasutas esimesena grafoprojektoreid ja visuaalseid märkmelehti, õpetas keskenduma olulisemale ning siduma füüsika meie ümbritseva eluga.

Millise õpetaja käe all on sinu arvates hea õppida? 

See, on õpetaja, kes tegelikult ka hoolib sellest, millega tegeleb! Teda iseloomustab armastus ja lugupidamine oma töö ja valdkonna vastu ning kirg, millega ta õpilasi kaasa haarab ning edasi teadmisteni viib. See osa endas tuleb igal õpetajal üles leida!

Paljud õpilased jätavad oma haridustee pärast põhikooli pooleli ja jäävadki 9-klassilise haridusega. On sul ideid, mida peaks tegema selleks, et seda ei juhtuks?

Õpilaste võimed on väga erinevad ning nad ka avanevad ajaliselt väga erinevalt. Väga tähtis on koolis klassijuhataja roll, kes omalt poolt saab kaasa aidata nii õppimist kui ka õpilaste-vahelist üksteise toeamist soodustava taustsüsteemi kujunemisele. Ta saab olla usaldusisikuks ja toeks. Noortele on vaja sobivat eeskuju ning toetust selleks, et avastada oma väärtused, valida oma unistused ning leida tee nende unistuste ellu viimiseks.

Pühendunud õppimine on unistuste elluvsiimiseks parim tee. Julgus unistada ja unistada suurelt vajab selles eas tuge. Meie klassis oli poiss, kes oli pärit perekonnast, kus oli õpiharjumus ja õpiti palju. Ta on oma teadmistega väga kaugele jõudnud, kuigi koolis oli ta samasugune nagu me teised ehk keskmike seas. Kui aga perekonna tuge ei ole, siis on just koolil oluline võtta toetaja ja inspireerija roll.

Kellena sa täna töötad ja mis sa arvad, millised inimesed ja otsused sind nii kaugele on toonud?

Olen ettevõtja, 25 aastat AS Floorin juhatuse esimees. Oleme 26 töötajaga ettevõte. Aitame luua põranda- ja viimistluslahendusi kaasaegsetele hoonetele kodust koolini, kaubandusest serveriparkideni. Mind on aidanud paljud inimesed, kes on innustanud unistusi täide viima. Innustanud alustama, võtma vastutust ja tegutsema. Mind innustanud ja usaldanud õpetajate, vanemate ja sõprade panus on lendu läinud!

Arvi Mägin oma klassikaaslastega, veel teel unistuste poole!

Mis Sulle täna kõige enam Eesti hariduses korda läheb?

Mulle meeldib, et haridus on Eestis ajalooliselt väga tähtis. 1.september on väga oluline päev, mil pered kedagi jälle kooli saadavad. Meeldib see, et on loodud palju algatusi, mis aitavad kaasa hariduse arengule. Hea näide sellest on ka Noored Kooli projekt. Meeldib, et ka noored leiavad jälle tagasi tee kooli – õpetajaks.

Mis hariduses häirib, vajab tähelepanu ja muutmist?

Häirivad aeglased arengud uue hariduskeskkonna loomisel. Mitmed omavalitsused, nende seas just Tallinna linn, suhtuvad koolimajade ümberehitamisse kui ehitusprojekteerimise hangetesse. Viimastest on mujal Euroopas ammu loobutud. Uus koolimaja vajab vastutustundlikku arhitekti ja loovaid lahendusi. Kui jätta välja GAG-i uus algklasside maja (millisest samuti palju võimalused välja jäeti), siis kõik teised viimase 10 aasta renoveerimised on Tallinnas tehtud stiilis vana aja koolimajade üle värvimine ja torude vahetamine. See ei ole tegelikult andnud uut hariduskeskkonda. See on raiskamine, mille tulemusel lapsed ja õpetajad kannatavad. Õnneks riigigümnaasiumide projekt näitab head eeskuju ja uut kvaliteeti kaasaegse hariduskeskkonna-koolimaja loomisel.

Veel häirib, kuidas kohalik päevapoliitika segab pikaajalist hariduse arengut ja pidurdab olulisi algatusi.

Kuidas tänased haridusprobleemid mõjutavad Eestit lähitulevikus? 

Väga palju mõjutavad! Tänased õpilased on tuleviku töötajad, juhid ja otsustajad Eesti majandus, poliitilikas kuultuurielus ja teistes valdkondades. Nemad loovad konkurentsivõime ja inimeste õnnelikkuse taseme tuleviku ühiskonnas. Hariduse õnnestumised aitavad kaasa uute võimaluste tekkimisele ja samal ajal tõmbavad ebaõnnestumised meid tagasi. Seega on kõikidel tänastel sammudel haridusprobleemidega tegelemisel väga suur mõju tulevikule.

Mida sa läbi Rotary Eesti soovid Eesti hariduselus korda saata ja miks see Sulle nii oluline on?

Soovin aidata kaas Eesti koolihariduse arengule ja seda eriti Ida-Virumaal. See on olnud aastaid meie Tallinna Vanalinna Rotaryklubis oluliseks teemaks.

Mida on ettevõtjatel koostööst Noored Kooliga Sinu arvates võita?

Võidame läbi huvitavate koostöökogemuste noortega ning näeme Eesti elu täiesti teisest vaatenurgast ja seda palju pikemas perspektiivis.

Mida sa soovid panna teiste ettevõtjate ja ka riigi südamele  haridusvaldkonnaga seoses?

Kui me täna panustame ühiskonda (või valime, et me ei panusta) on sellel väga suur mõju meie kõigi tulevikule.

Haridusesse panustamine on oluline täna ning tulevikus, sellest võidab ühiskond ja kokkuvõttes iga kogukonna liige personaalselt. Eriti siin väikese Eestis!

 

100 päeva õpetajana - Loodud canva.com keskkonnas

Sada!

9. detsembril täituvad septembris oma tööd alustanud õpetajatel sümboolsed 100 tööpäeva. See on vähemalt sada võimalust küsida, miks ma pean seda rasket ja ühiskonnas mitte just kõrgelt hinnatud ametit ning ka sada võimalust sellele küsimusele vastata.

Ma olen õpetaja, kuna

 1. mind rõõmustab, kui õpilased ei kiirusta tunni lõpus asju pakkima, vaid jäävad minuga vestlema;
 2. ma õpin iga päevaga andma aina konstruktiivsemat tagasisidet;
 3. see on austusavaldus mind õpetanud suurepärastele õpetajatele, keda ma ei osanud vääriliselt hinnata;
 4. ma saan iga päev arutada oma eriala-välistel teemadel;
 5. ma õpetan midagi uut ka endast kogenumatele kolleegidele;
 6. kui mul on kurb tuju, ütlen ma õpilastele „Istuge palun maha!“ ja nad istuvad põrandale;
 7. ma saan käia põnevatel ekskursioonidel;
 8. ma luban õpilastele, et me vaatame Star Wars: The Clone Wars seriaali, kui nad on selle preemiana välja teeninud, aga tegelikult on see preemia mulle nendega veel ühe nädala vastu pidamise eest;
 9. ma kogen igas tunnis, kui leidlikud on lapsed enne, kui täiskasvanud selle ande ära rikuvad;
 10. bioloogiaklass on täis suurepäraseid atribuute selfiede jaoks;
 11. ma õpin iga päevaga aina rohkem tunnistama oma vigu;
 12. ma näen iga päev üllatunud nägusid, kui õpilased ületavad enda peas ette kujutatud võimetepiiri;
 13. ma näen iga päev vähemalt ühte heureka-hetke, kasvõi kõige väiksema avastusega seoses;
 14. ma saan iga päev raamatuid lugeda;
 15. ma saan julgustada lapsevanemaid õppima koos lastega;
 16. Eesti haridussüsteemis ei muutu miski, kui me ise ei tegutse;
 17. ma saan nakatada õpilasi enda stiilis huumoriga;
 18. saan õpetada õpilasi tundma koolis õpitut ära nende igapäevaelus;
 19. pidev vaimne väljakutse hoiab aju toonuses;
 20. õpilaste probleemidega tegelemine paneb ümber hindama enda elus olevate murede tõsidust;
 21. ma naudin kaost meenutavat töömelu;
 22. mulle õpetatakse tegema suurepäraseid paberlennukeid;
 23. ma tahan, et õpilased seaksid endale eesmärke enda huvide, mitte praeguste võimaluste järgi;
 24. ma saan õpetada õpilasi armastama raamatukogusid ja lugemist;
 25. videote vaatamine tööl ei ole ülesannetest kõrvale viilimine;
 26. minu tuttavate toetus kinnitab, et ma teen õiget asja;
 27. ma näen eesti keele vajalikkust ühiskonnas;
 28. ma julgen osutada probleemidele neid ilustamata;
 29. ma saan seista nõrgemate õiguste eest;
 30. ma kuulen siiraid vabandusi õpilastelt ja see teeb südame härdaks;
 31. ma tahan, et õpilased oskaksid teha uue info põhjal loogilisi järeldusi;
 32. mul on julgust võtta vastutus sellise olulise asja eest nagu haridus;
 33. mul koguneb iga päevaga palju lõbusaid lugusid, mida sõpradega jagada;
 34. ma saan õpetada lastele, et kõikidega ei pea sõber olema, aga kõiki tuleb austada;
 35. ma õpin olema aus enda suhtes;
 36. ma saan õpetada õpilasi armastama ennast sellisena, nagu nad on;
 37. ma tahan, et mu õpilased näeksid oma tuleviku Eestis;
 38. ma tahan, et mu õpilased suhtuksid kriitiliselt kõigesse, mida kuulevad;
 39. ma õpin alati põhjendama enda seisukohti;
 40. ma õpin ütlema kindlamalt asjadele „Ei!“;
 41. ma tahan, et õpilased oskaks teha elus põhjendatud valikuid;
 42. ma tahan näha, kas mu õpilane suudab lõpuks kõik kümme leivaviilu korraga suhu toppida;
 43. töövõidud annavad tohutut motivatsiooni edasi tööd teha;
 44. mul on väga inspireerivad kolleegid ja eeskujud;
 45. ma saan öelda igale vaiksele õpilasele, et ta ei pea teise pärast oma iseloomu muutma;
 46. ma näen, kuidas õpilased muutuvad iga päevaga aina julgemaks;
 47. see motiveerib mind iga päev naeratama;
 48. ma tutvun paljude erinevate subkultuuridega;
 49. ma tahan kuulda lahendusi neile kümnetele uurimistööde probleemidele;
 50. ma saan näidata, et kurbust või pettumust ei pea väljendama;
 51. õpilased ei mõista irooniat ja see teeb naljakad olukorrad veelgi naljakamaks;
 52. ma saan olla teistele õpetajatele toeks;
 53. kui ma tahan keset tööpäeva pilte värvida, on mul vähemalt 10 kaasosalist kohe võtta;
 54. mulle meeldib avastada uusi asju;
 55. ma tahan, et neljandikud õpetaksid mulle slime’i tegemist;
 56. ma usun, et igat last peab kiitma;
 57. ma olen saanud paar eesti keelt mittekõnelevat õpilast ütlema mulle iga päev „Tere“;
 58. ma tahan, et vähemalt minu klassiruumis tunneks iga õpilane ennast mugavalt;
 59. ma teen tööl umbes 8000 sammu;
 60. ma tahan terve oma elu õppida;
 61. ma õpin aina paremini kriidiga joonistama;
 62. mulle meeldib rutiinivaba töö;
 63. ma saan pidevalt hinnata ümber oma põhimõtteid;
 64. ma tahan, et ükski õpetaja ei peaks tulevikus ajama õpilasi mööda koridori taga, et neile individuaalset lähenemist pakkuda;
 65. ma näen, et minu õpilased saaksid panustada Eesti ühiskonda kuhja heade tegudega;
 66. mul on suur autonoomia otsustada, mida ja kuidas ma õpetan;
 67. ma tahan, et mu õpilased õpiksid õppima, mitte fakte pähe tuupima;
 68. ma tahan julgustada tüdrukuid olema julged ja seiklushimulised;
 69. mõne õpilase jaoks olen ma ainus täiskasvanu, kes teda tunnustab;
 70. mind rõõmustavad õpilaste pisikesed võidud ja saavutused;
 71. ma saan pärast tööpäeva lõppu, kui ükski õpilane ei näe, hüpata kott-toolide hunnikusse;
 72. ma õpin hindama üldoskuste olulisust aina rohkem;
 73. ma usun, et saan aidata hiljuti Eestisse kolinud õpilasel siin hakkama saamisega;
 74. mul on riiulil kummikommiämblik, mida üks õpilane mulle kinkis mu seni kõige raskemal tööpäeval;
 75. ma saan lõpuks põhikooli loodusõpetuse selgeks;
 76. ma tahan, et praegu tunnis paigal mitte püsiv õpilane õpiks kannatlikkust;
 77. mind ajab sisemiselt naerma, kui ma tõstan vaikusemärgiks käe ning mu õpilane tuleb hiirvaikselt mu juurde, hüppab üles, lööb patsu ja istub samasuguses vaikuses tagasi enda kohale;
 78. õpetajate toas on alati kellelgi sünnipäev;
 79. ma tahan, et ükski õpilane ei tunneks ennast koolis diskrimineerituna;
 80. ma saan varahommikutel kühveldada Tallinna kesklinnas mulda pudelitesse;
 81. ma usun, et looduse väärtustamist saab õppida;
 82. ma tahan motiveerida oma õpilasi hindama ausalt enda arengut;
 83. ma tahan julgustada poisse avaldama oma tundeid;
 84. ma saan iga nädal küsida õpilastelt, miks nad arvavad, et nende hindelagi on 3 või 4;
 85. ma õpin ütlema rasketele väljakutsetele „Jah!“;
 86. ma saan näidata, et keskkonnateadlikkus pole lihtsalt moevool;
 87. ma usun, et vene koolide õpilastel on võimekust murda klaaslaest läbi;
 88. ma tahan tugevdada õpilaste koostööd oma vanematega;
 89. ma ei pea kaunistama oma kodu jõulukaunistustega, sest et tööl on nende üleküllus;
 90. ma saan tasuta loomaaeda;
 91. ma saan tunda ennast valimiste ajal sama olulisena kui arstid, politseinikud ja tuletõrjujad;
 92. ma ei pea terve tööpäeva istuma;
 93. ma ei päästa igapäevaselt elusid, kuid saan panustada sellesse, et seda teeksid tulevikus minu õpilased, suurendades kordades nii minu väikest panust nende haridusse ja tulevikku;
 94. mulle on toeks palju inimesi, kes ei luba rasketel hetkedel alla anda;
 95. ma olen veel naiivne ja täis usku, et ma suudan luua pikaajalisi muutusi;
 96. ma vajan veel aastaid harjumist mõttega, et ma olengi päriselt kellegi jaoks eeskuju ja inspiratsioon;
 97. ma kuulen liiga sageli küsimust „Aga miks sinusuguse hariduse ja oskustega inimene on õpetaja?“ ja seda ka kolleegide ja õpilaste poolt;
 98. ma usun, et hea haridus on iga õpilase õigus;
 99. ma ei taha, et ükski õpilane kannataks koolikiusamise all nii, nagu mina seda pidin;
 100. ma tahan näha oma töö vilju nüüd ja kohe, mitte alles paarikümne aasta pärast.