Sädelevad sügispäevad

Mis kaasa võtad, kosmonaut?

Sel aastal on sügis õige kirjult ja päikeseliselt tulnud. Lehed lähevad, ilmad muutuvad hallimaks, aga tundub, et värvid jäävad. Kunstigümnaasiumis küll, võin väita kahe kuu ja üheteistkümne päevase õpetajana. 

Õigupoolest on koolielu alati kirev olnud – erinev on vaid perspektiiv mu kahe kolmanda klassi kogemuse vahel, mida lahutab teineteisest kaheksateist aastat. Et see vahe ei mõjuks lõhena, püüan koolis asju tihtipeale enda sisemise üheksase pilguga vaadata. Nii võib märgata, kui suured on mõned väikesed asjad ja väikesed mõned suured asjad laste maailmas. Kui kaugel seisame täiskasvanutena lastest ajalisel ja vertikaalsel mõõdupuul (soojad kallid kõrgusele 135 cm), kui vähe oskame õiged küsimusi esitada. See on ilmselt olnud minu suurim õppetund õpetajana ja sellepärast otsin ma päevast päeva kõike seda, mis on lastele tähtis ja mida nemad võiksid alatiseks mäletama jääda. Need ei ole vihikusse kritseldatud read, vaid kosmonaute tehes kokku liidetud saja seitsmed, suured maadeavastused, armastus ja inimeseks olemine. Ja ainult võib-olla tuleb “Kriidiaiast” kaasa Ita Ever, kui õpetaja kord juba pidžaama ja roosa parukaga kooli tuli.

Õnn on siin.

“Meie laste hea haridus on meie kõigi südameasi!”, Kaie Metsla, Swedbank eraisikute panganduse juht

Millised tunded ja mõtted sul oma haridusteega üldisemalt seostuvad?

Õppisin, sest õppimine oli au sees. Minu vanemad oskasid seda hinnata, tähele panna ja minu üle uhked olla. See oli mulle väga oluline.

Jaga meiega mälestust oma kooli ajast, mis räägib sellest, kuidas ühe õpetaja roll on Sinu elus olnud määrava tähtsusega.

Lõpetasin põhikooli. Tavapäraselt liikusid siis need, kes tahtsid keskkooli minna, edasi Pärnu koolidesse. Meie Audru kool oli kaks aastat tagasi laienenud ja saanud keskkooliks. Tegin otsuse, et jään oma kooli edasi ka keskharidust omandama. Samal aastal tuli keskkooli matemaatikaõpetajaks Arvo Press. Noor, energiline ja hea huumorimeelega õpetaja. Ta oli väga nõudlik koduste tööde osas ja karm kontrolltööde hindaja. Samas, tunnid tema käe all muutusid põnevaks ja elavaks. Matemaatika meeldis mulle esimesest klassist alates, aga õpetaja Pressi ühe õpilasena, tema õpetamismetoodikast inspireerituna, kasvas minu armastus mata vastu sedavõrd, et läksin Tartu Ülikooli rakenduslikku matemaatikat õppima.

Kellena sa täna töötad ja mis Sa arvad, millised otsuse ja valikud ning ka inimesed on Sind nii kaugele toonud?

Täna töötan Swedbank’is eraisikute panganduse juhina. Kaks inimest, kellel on oma roll minu tööalastes valikutes olnud, on Priit Perens ja Robert Kitt. Kui ma peaksin nimetama kolm loomuomadust, mis mind elus edasi on viinud, siis need on: töökus, positiivne ellusuhtumine ja otsutavates olukordades vastutuse võtmine.

Mis Sulle täna kõige enam Eesti hariduses korda läheb?

Ühe väikese inimese kujunemisteel on kaks olulist nurgakivi: kodu ja kool. Kodust saab laps kaasa väärtushinnangud, ema-isa armastuse ja turvatunde. Kui 6- ja 7-aastased asuvad kooliteele, siis saab nende esimesest õpetajast nende toetav kaasteeline. Seetõttu on väga oluline, et õpetaja armastaks lapsi, talle meeldiks töö, mida ta teeb ja ta oleks lisaks valmis andma endast ka veel killukese emotsiooni. Õpetaja on see, kes on lapsele autoriteet, tema tegutsemisest innustub laps. Õpetaja saab panna lapse silmad särama.

Kuidas tänased haridusprobleemid mõjutavad Eestit lähitulevikus?

Tänaste haridusprobleemide mõju on suurem, kui me arvata oskame. Tooksin välja kaks olulist teemat: eesti keeles kirjutamise oskus ja konteksti ehk “loo” loomise oskus õpetaja poolt õpetatavale.

Milliseid probleeme Sa täna Swedbankis töötades näed, mis võivad olla seotud meie hariduse kvaliteedi ja väljakutsetega?

Meile nii praktikale kui ka tööle tulevad noored inimesed on väga targad ja innukad. Nad on olnud tublid õppijad ja nende silmaring on lai. Tänapäeva tohutus infokülluses on oluline, et noored oskaksid olulisi teemasid välja noppida ja õigete asjadega tegeleda. Selleks on neil vaja häid teejuhte nii põhikooli kui ka ülikooli. Rohked valikuvõimalused seavad otsuste tegemise ja vastutuse võtmise väga oluliseks juba varases koolieas. Reaalainete õppimine loob aluse loogilisele mõtlemisele ja mõtete struktureerimisoskusele. Võimekus õpetada nägema ja looma seoseid sündmuste põhjuste ja tagajärgede osas on kogu haridussüsteemi suur probleem.

Miks Swedbank nii suurelt NK programmile on selja taha astunud?

Swedbank on NK programmi toetanud selle loomisest alates. See teeb kokku juba üle kümne aasta. Selle aja jooksul on programmist koolidesse õpetajaks läinud üle saja õpetaja. Me näeme programmi tegevuse olulisust ja mõju.

Mida võidab Eesti ettevõtja koostööst Noored Kooli programmiga Sinu arvates?

Esiteks, ettevõtjad  on ka ise lapsevanemad. Et iga ettevõtja saaks tegeleda rahuliku südamega oma ettevõtte juhtimisega, on oluline teada, et minu laps on hea õpetaja hoole all. Teiseks, NK kogukonnaga lävimine aitab end kursis hoida sellega, mis on haridusmaastikul hästi ja mida oleks võimalik reaalselt paremaks muuta. Kolmandaks, lapsed on väga uudishimulikud ja läbi NK koostöö on võimalik näidata lastele, millega just sinu ettevõte tegeleb ja milline on sinu ettevõtmise roll  ühiskonnas.

Mida sa soovid teistele ettevõtjatele ja ka riigi südamele panna haridusvaldkonnaga seoses?

Meie laste hea haridus on meie kõigi südameasi.

Need küsimused?

Tänaseks päevaks olen ma olnud õpetaja täpselt kaks kuud ja kaheksa päeva. Selle ajaga olen ma õppinud enda ja laste kohta väga palju. Näiteks tundi ette valmistades tundub kõik nii lihtne ja loogiline. Klassis tahvli ees seistes aga vaatavad mind 18 last ning neil on miljon küsimust: “Miks tekib leivale hallitus? Kas ükssarvik on päris loom? Mis häält teeb öökull? Mis on tekstülesanne?”

Järsku ma mõistan, et paljud neist kuulevad mõningaid sõnu esimest korda. Siis tekib mul endal miljon küsimust: “Kuidas kaasata kõiki lapsi? Kuidas õpetada tekstülesandeid lahendama? Kuidas olla võrdselt olemas 18 lapse jaoks? Kuidas ja kust leian mina kõikidele küsimustele vastuse?” Lähen koju ja valmistan järgmiseks  päevaks tunnid ette nii hästi ja laste jaoks lihtsalt, kui suudan. Uus päev läheb käima sama ringiga.

Päev õpetajana möödub lennates. Emotsioone on sama palju, kui on küsimusi minul ja lastel. Tuleb reedene koolituspäev ja mina saan oma küsimustele vastused. Loodan, et saadud vastused aitavad vastata ka laste küsimustele.