“Exam Madness” aitab õppida

Millega on tegu?

Exam Madness on Androidi äpp, mille abil saavad õpilased harjutada peamisi inglise keele grammatilisi ja sõnavaraga seotud põhitõdesid (artiklid, eessõnad, ajavormid jt.). Selle asemel, et paberkandjal ülesandeid lahendada ja pikalt aega kulutada vastuste kontrollimisele on õpilasel võimalik kohe saada tagasisidet, kas ta vastus oli õige ning seeläbi tõhusamalt keelt õppida.

Kuidas sündis?

Tegemist oli mitme teguri koosmõjuga. Esiteks see, et me ei suutnud leida häid digitaalseid harjutusvahendeid, teiseks see, et paberil ülesannete lahendamine on ajakulukas ja mitte eriti loodussäästlik ning kolmandaks, äpp lubab õpilastel oma tempos teemasid harjutada.

Äpi sisulise poole ja ülesannete koostamisega tegelevad Kristi Saare (Noored Kooli 5. lennu vilistlane), Agne Kosk (Noored Kooli 6. lennu vilistlane) ja 5. lennus osalenud Mari Talvik. Tehnilise lahenduse tegi Meiko Udras, kes on aidanud arendada ka “Tagasi kooli” algatuse veebi.

Milleks kasutada?

Äpi kõige suuremaks plussiks ongi paindlikkus. Seda saab kasutada tunnis suunatud harjutamiseks, kuid õpilased saavad ka kodus iseseisvalt enda keelt arendada. Lisaks saab testimise formaati kasutada õpilaste taseme kaardistamiseks või ka hindelisteks ülesanneteks – on lihtsalt vaja ükskõik millist Androidi nutiseadet. Soovitame ka täiskasvanutel, kes tahavad oma keeleoskust värskendada, veidi aega veeta küsimusi lahendades.

Äpp on lihtne ja tõhus abivahend eksamiteks valmistumisel. Äpi abil on võimalik kerge vaevaga võtmeteemad üle korrata ning kiiresti nõrku valdkondi tuvastada. Iga paari nädala tagant lisandub sadu uusi küsimusi, seega on igat teemat võimalik päris põhjalikult harjutada.
Kristi Saare
Noored Kooli 5. lennu vilistlane

 

 

Mis tunne on olla vilistlane?

Kui vilistlasliikumist 2012. aastal sügisel käivitama hakati, olin alles verivärske 6. lennu osaleja. Ometi käisin huviga töörühma koosolekutel, aitasin sõnastada vilistlasliikumise eesmärke ja rolli, kujutades vaimusilmas ette, mis võiks olla ühe vilistlase huvi ja töö pärast programmi lõpetamist.

Kaks aastat hiljem, 2014. aasta sügisel on vilistlasliikumise esindus täies tööhoos ning mina verivärske vilistlane.

Kohvijoomise ja kringlisöömise abiga kaardistasime, millised on vilistlaste ja peatsete vilistlaste huvid ja mured kogukonnas. Arutelud olid tõsised ja mõtteküllased ning jäime pidevalt ajakavast maha. Õnneks tuli värske doktorikraadiga Reeno Reederil (5. lend) idee, kuidas jälle hõlpsasti graafikusse jõuda: tuleb lihtsalt kella kogu aeg tagasi keerata! Kuna kell oli selle lahenduse järgi kogu aeg 19.00, sai õhtu jooksul ning järgmisel hommikulgi palju olulist läbi mõeldud.

Kuidas liita meie kogukonda rohkem? Arutlesime, et ühisüritusi – teema- ja kohvikuõhtuid, õppekäike jms – võiks olla sagedamini. Ettevõtmised peaksid olema kvaliteetsemad ning julgemalt võiksime mõelda ka teemadele-ettevõtmistele, mis ei ole 100% alati haridusrõõmude või -muredega seotud. Selle õppeaasta esimest teemaõhtut on oodata juba novembri alguses ning õppekäiku 2015. aasta kevadel. Häid ühistegemisi mahub nende vahele aga veel!

Kuidas kindlustada, et huvitatud vilistlasel ja osalejal on olemas Noored Kooli organisatsiooni kohta vajalik info? Kuidas jõuda nende vilistlaste ja osalejateni, kes mingil põhjusel huvitatud ei ole? Kaardistasime, millised kanalid meil olemas on ning kuidas kogukond neid seni kasutab. Leidsime, et esialgu alustame elementaarsest. Näiteks hoiame Noored Kooli osalejaid ja vilistlasi aktiivsemalt kursis sellega, millega vilistlasliikumise esindus üleüldse tegeleb! Ka otsustasime alustada krooniku-väljakutsega (vt ka jää-ämbri-väljakutse), mis hõlmab tervet kogukonda – seega oodake väljakutset!

Vihje: mina olen esimene kroonik, nii et võite juba vaikselt aimama hakata, mida see väljakutse endast kujutab!

Kuidas viia kokku head ideed ja algatused ning potentsiaalsed eestvedajad ja taganttõukajad? Häid ideid üritustest, ettevõtmistest, kampaaniatest käib erinevatelt Noored Kooli kogunemistelt läbi mitmeid. Kuskil miskit toimub, seda justkui teame, aga kes mida teeb, millist abi vajab või mille taga konkreetse ettevõtmise tulevik seisab, sellest puudub hea ülevaade. Vilistlasliikumise esindus proovib panna pead kokku ning mõelda, kas on võimalik luua toimiv andmebaas maailmaparandamisprobleemiga osalejatest ning nende suurepärastest ideedest, et ideed jõuaksid teostuseni ning igal lapsel oleks lõpuks võimalik saada väga hea haridus.

Aga mis tunne on olla vilistlane? Jube veider. Kohati pole justkui miski muutunud: samad inimesed, samamoodi säravad silmad sinu ümber. Kohati on muutunud kõik: kaks aastat programmilisi (vabatahtlikult võetud) kohustusi on selja taga ning kõik, mida siit edasi teha või mitte teha, on iga kord iseenda uuesti otsustada. Tean vaid seda, et tahan jätkuvalt kuuluda Noored Kooli kogukonda, ning tahan, et teisedki praegused või tulevased vilistlased seda tahaksid. Koos oleme ju rohkem! 🙂

Näiteks vilistlasliikumise esindus aitas teise päeva pärastlõunal üheskoos tulevaselt muruplatsilt kive korjata, et majaomanikul muru parem oleks niita. Kui üksi oleks selleks läinud paar päeva, siis koos kulus ülesande täitmiseks vaid nibin-nabin tunnike!

Triin Toomesaar, 6. lend

Uuesti Saksa kiirteel: teine aasta koolis

Eelmise aasta detsembris kirjeldasin Noored Kooli päevikus esimest nelja kuud koolis kui Saksa kiirteel sõitmist. Nüüd on alanud uus sõit ja esimesel nädalal tundus, et seekordne sõit tuleb kiirem kui eelmisel aastal. Kui eelmise aasta kiirus oli 180 km/h, siis sel aastal on spidomeetri näitaja vähemalt 220 km/h. Mõni päev on nii kiire, et ei kohta isegi oma uusi kolleege Noored Kooli 8. lennust.

I nädal

See aasta algas minu jaoks 10. klassi sissejuhatus nädalaga, mis toimus 2.-5. septembrini. Nimetatud nädala võtab kokku Kiviõli I Keskkoolis, sel nädalal alustanud, kooliraadio uudislugu:

„Möödunud nädalal, kui koolipere käis juba tundides, siis  10. klass sai kogeda erilist nädalat. Teisipäevast- reedeni olid eesti ja vene noored koos aulas ning mängisid üheskoos  mänge ja kuulasid erinevaid koolitusi seoses inspiratsiooniga ning mida tähendab keskkoolis õppimine. Noored said ühtlasi tutvuda ülikoolidega, kuhu nad oma eriala õppima saaksid minna ning mis kriteeriumid sinna sisse astumisel on ja mida saavad nad juba keskkoolis selleks ära teha. Reede hommikul korraldasid kümnendikud iseendale rahvastepalli matši . 28- liikmeline klass jagati nelja meeskonda ning mängiti läbisegi, et selguks üks ja ainus võitja. Võitja selgus ja meeleolukas nädal sai 10. klassi jaoks läbi. Ühtlasi said nad kätte ka oma kursustest pungil tunniplaanid ja saabusid tagasi tavalisse kooliellu.“[1]

Soovin tänada 10. klassi õpilasi ja  koolitajaid/esinejaid, kes sellele nädalale sisu andsid. Eriti tahan välja tuua Harald Lepiski, Margus Otsa, Ülane Vilumetsa, kes olid nõus tulema Kiviõlisse ja jagama oma kogemusi ja teadmisi. 

II nädal

Sel nädalal tundsin ennast klassi ees juba kindlamana ja ka tundide ettevalmistamine on selgem, kui eelmisel aastal. Ootused iseendale on suurenenud.

stock-photo-speech-bubbles-connection-made-with-social-media-icons-set-104741543

Lisaks sellele on veel üks väga tähtis muutus – koostöö eesti keele õpetajatega 12. klassis. Oleme lõiminud ühiskonnaõpetuse ja eesti keele/eesti keele teise keelena. Koostöö kogemus ja lõimimine on midagi enneolematult head, sest mul on peale minu pea veel teised pead ning tunde on nädalas kaks korda rohkem. Me saame ühe teemaga tegeleda ja süüvida neljal tunnil nädalas. Koos luues õppeprotsessi on turvalisem tunne nii õpetajatel kui ka õpilastel, sest  õpitakse kahte ainet koos, mis esiteks vähendab töö koormust ja teiseks võimaldab asju paremini selgeks saada. Õpetajad saavad üksteist täiendada oma isiksute, omaduste ja kogemustega.

Selle nädala tänu läheb minu kahele kolleegile, kellega on mul võimalus põimuda. Suured tänud, Anu ja Kristine, et olete avatud, siirad ja hoolivad inimesed.

Soovin kõigile rohkem hoolimist ja märgake ilmailu!

 

[1] Uudise autor Kiviõli I Keskkooli kooliraadio projektijuht ja 10. klassi õpilane Rauno Põld.

Teisi minu postitusi on teil võimalus lugeda minu blogist: seppkerttu.wordpress.com