Esimene päev

Sõit koolimajja oli mõnus – autoraadios mulisesid Raadio 2 toredad hommikujuhid Indrek ja Madis, päike paistis ja ees

ootas vikerkaar. Jõudsin koolimajja veidi varem kui õpetajatel augustis kombeks on, seega kohv polnud veel valmis ja pärast tervitusi haarasin  uksevõtme nr 3 ja ruttasin teisele korrusele loodusainete klassi. Täna oli see päev kui ma astusin OMA klassiruumi – see oli tühi, vaikne ja veidi tolmune. Kuidas võiks ruum välja näha 1.septembril, millised plakatid, tabelid, pildid seintele, kuidas paigutada lauad? Milline võiks olla klassiruum, kus on hea õppida? Mõtteid oli palju, tegusid täna veel ei tulnud.

Esimese tunni veetsin klassis olevate õppevahenditega – õpikud, vihikud, kaardid, atlased, topised, kuivanud putukad, mikroskoobid ja luukere vaheruumis! Viimasele saan kindlasti pihtida oma muresid ja ma üldse ei kahtle selles, et ta leiab alati aega mu kuulamiseks 🙂
Mingil hetkel oli kuulda plaksutamist esimesel korrusel – õpetajate toas alustati hooaega (ja tähistati suviseid sünnipäevasid) tordi ja šampusega. Tordi söömise kõrvalt uudistasin oma uusi kolleege – millisesse toredasse seltkonda ma küll sattunud olen! Lähemad tutvused tuli kohe luua koolisüsteemis väga oluliste inimestega – sekretäriga (tema teab kohalikku elu-olu ja asjaajamist), majadusjuhatajaga (tema toimetab paberist haljastuseni kõigega) ja õppealajuhataga (kogu õpetamise-õppimise teema on tema korraldada). Ja siis tuli direktor küsima, et kas ma sooviksin oma klassi interaktiivset tahvlit? Oh sa püss, muidugi ma tahtsin! Järgmisel nädalal paigaldatakse see mulle klassi. Üldse on järgmisel nädalal jube kiire – õppenõukogu, piirkonna ainesektsiooni nõupidamine, Stuudiumi koolitus …

Kõht täis, tuju hea, mõtteid palju (teha veel rohkem) ning ootused uueks õppeaastaks väga kõrged – just sellise meeleoluga lõpetasin esimese tööpäeva Turba Kooli loodusainete õpetajana.
Eliko (8.lend)