Ise küsin, ise vastan, ise kahtlen

Esimese tunnini on mõned päevad aega. Praegu võib veel olla sinisilmne, praegu võib veel teoretiseerida. Mida ma tegema hakkan? Mida tähendab õpetada ja õppida?

Koolihariduse eesmärk on inimesi eluks ette valmistada. Meie ettekujutus tulevikust on aga alati väär või poolik, st haridus jääb alati ajast maha. Isegi kui teame, milline on hariduse mahajäämus olevikust, ei aita see teha otsuseid tuleviku tarvis.

Kool pole tööstusrevolutsiooni ajast palju muutunud. Hea tööline pidi olema täpne, efektiivne ja kuuletuma. St ka kooli iseloomustas standartsus, spetsialiseerumine, faktiteadmiste tähtsus. Infoajastul, üldistagem praegust aega nii, on elus hakkamasaamiseks tarvis head õppimisvõimet, oskust teha mitut asja korraga, leidlikkust, oskust tulla toime ootamatustega, kohanemis- ja analüüsivõimet.

Meie hariduse suurima probleemina nähakse tihti elukaugust, faktiteadmiste tähtsustamist ja väärtuskasvatuse ning sotsiaalsete oskuste (meeskonnatöö, suhtlemis- ja esinemisoskuse) tagaplaanile jätmist. Tõesti, need oskused on meie ajal tähtsad ja nagu loomad ikka, soovime oma järgmist põlvkonda õpetada toime tulema maailmas, milles ise elame. Inimene käib koolis aga kümme kuni kakskümmend aastat. Selle ajaga jõuab maailm muutuda. Oskamata täpselt ennustada homset ilma, ei või nii kauge tuleviku suhtes olla väga kindel.

Kui me tulevikust midagi ei tea, milleks siis uute meetoditega vehkida? Arvan, et olen enda jaoks vastuse leidnud. Mind on viimasel ajal vallanud hirm. Vanemad õpetajad on mulle palju öelnud, et ka nemad olid kooli tulles entusiastlikud. („Tore, et võtad asja tõsiselt, aga vaatame paari aasta pärast!“) Kardan, et süsteem on minust üle, et mina ei muuda kooli, vaid kool muudab mind.

Selle kõrval on pidevalt kordunud üks teine mõte. Valdur Mikita kirjutab „Lingvistilises metsas“, et kui kõne võib koolis käinud ja kirjatarkusest puutumata inimesel olla sarnane, siis nende sisekõne on täiesti erinev. Kiri rikub lapse sisekõne ära. Teiseks kuulsin Lääne-Virumaa hariduspäeval Kristjan Pordi ettekannet õppija tulevikust. Ta nentis, et lapsed on loomulikud õppijad, nad on uudishimulikud, kannatlikud, ei karda teha vigu, nad vaimustuvad, on avatud ja tahavad asjadest aru saada. Kool aga triivib vastupidises suunas, on standartne, muutumatu, kontrolliv. Ka Linnar Priimägi hõiskab eilses (30.08.2013) Õpetajate Lehes, et leidis internetist intervjuud Viimsi lasteaia lastega ja küll need alles väljendasid end osavalt ja teravalt. Ta küsib, kuidas meie ühiskond peaks neid väikesi isiksusi hoidma, et pisikestest tarkpeadest ei kasvaks suuri lollpäid.

Niisiis, kool ei vaja muutusi, et inimesi eluks paremini ette valmistada, kool vajab muutusi, et õpilasi ja õpetajaid mitte ära rikkuda, et nende sisekõne natukenegi metsikuna hoida. Kool vajab muutusi ka iseenese pärast, oma maine pärast. Eestis on haridus saanud iseenesestmõistetavaks, selles ei nähta võimalust, tihti ta ei pakugi seda.

Kuidas siis teha nii, et pisikestest tarkpeadest ei kasvaks suuri lollpäid? Tuleb alles hoida laste oskust küsida, kinnistunud tõdede õpetamise asemel tuleb õpetada õppima, süvenema, kahtlema, analüüsima. Kõige paremini õpetab ikka eeskuju ehk siis õpetaja peab pidevalt õppima ja kahtlema.

Tihti näen noori pedagooge kaldumas teise äärmusse. Ajalugu ei saa õppida ainult kuningakroon peas, rollimänge mängides, matemaatikat, kirjandust või keelt veel vähem. Visuaalne igavust peletav maailm on meie ümber nagunii kogu aeg. Lugemine peab jääma hariduse aluseks, see arendab tähelepanu, loovust, keskendumis-, süvenemis- ja analüüsivõimet, just seda, mida on tarvis ootamatusteks, kohanemiseks.

Koolirõõm on suhteline, igasugune harimine sisaldab endas natuke vägivaldsust, keegi teeb teiste eest otsuseid, valib, mida on tarvis. Ei pea olema kerge, peab olema siht, mis teeb raskused meeldivaks.

Ka jooksutrenn pole alati mõnus, kuid käisin ka talvel kõige suurema pakasega lumes ja tuisus sörkimas. Suutsin end sundida, sest mul oli kindel eesmärk. Nüüd varsti, järgmisel pühapäeval, jooksen Tallinnas oma elu teise maratoni. Ettevalmistus on tehtud, kuid kõige raskem ja mõnusam alles ees…

Enne uut algust

Mõtlesin, et seekord pärast pika vaikust kirjutan hoopis emakeeles ja tõlgin siis oma mõtted eesti keelde, siis tekib äkki teine arusaamine ja perspektiiv. Nii siis, katsetame. 🙂

Как говорят некоторые парашютисты, второй прыжок самый страшный, так как ты уже знаешь, чего бояться и на что ты вновь подписался. Хоть у тебя позади и есть положительный прыжок, ты помнишь тот жуткий маленький шажок в пустоту и ту надежду, что парашют сработает, как надо. Вот и я, перед началом второго учебного года, стала заранее волноваться ещё в июне. Тогда возникла короткая эйфория, как когда-то в 2000 году, после моего первого и на сегодня единственного прыжка с парашютом.

21 июня, в последний рабочий день, я поняла, что: “УРА!!!! Я выжила, я смогла, я не отказалась, не сорвалась, не проспала в школу, не завалила экзамены, я справилась!” Но почти сразу я поняла, что не успею оглянуться, как вновь начнётся сентябрь и меня закрутит в новом водовороте, который хоть и будет другим, но уже знакомым мне испытанием.

И вот, сегодня, за неделю до моего первого урока в новом учебном году, я осознаю, что я морально готова. Я уже меньше волнуюсь, я знаю конкретно, что ещё мне нужно сделать до начала года. И оглядываясь на себя год назад, я восхищаюсь своей смелостью 🙂 Сейчас я вооружена настолько большим багажом знаний, что, по логике, должна быть уверенней, чем год назад. Тем не менее, это не так, осознав всю сложность нашей работы, я вижу, что мне надо ещё много над собой работать.

За год в программе я узнала много нового о себе, в первую очередь, но также я познакомилась со множеством людей,  которым я чрезмерно благодарна за поддержку, информацию, критику, компанию, юмор, сотрудничество, разделение проблем и радостей. Я надеюсь, что второй год будет, по крайней мере, не менее увлекательным и познавательным. Учитывая, что второй год программы “Noored Kooli” нацелен на развитие лидерских качеств участников, могу предположить, что я сама и моя инициатива будут играть львиную долю в формировании этого опыта.

Итак, готовая ко второму затяжному прыжку и полная энтузиазма, я пойду делать реальные приготовления ко встрече с моими новыми учениками и к нашему с ними совместному учебному году 2013/2014.

Виктория, 6 набор

 

Ja kui tulla tagasi minu lubadusele tõlkida, siis kirjutan ikka eesti keeles uute sõnadega. Võrdlesin oma esimest õpetaja aastat esimese langevarjuhüppega, mida tegin 13 aastat tagasi. Kui tulin siis maa peale tagasi, olin õnnest kurt ja pime, mu näol oli vaid suur naeratus, nagu öeldakse “kõrvast kõrvani”. Olin vaimustuses ja uhke, et sain hakkama sellise laheda asjaga ja et langevari ikka avas ja et vaade oli nii ilus. Mul oli väga palju emotsioone ja mäletan hästi, et öösel pärast hüpet ei saanud ma hästi magada ja isegi pidasin vajalikuks kirjutada oma mõtted ülesse.

Ja samas tean, et öeldakse, et teine hüpe on hirmsam, kui esimene, kuna siis juba tead, mis tunne see on ja kui hirmus on see väike samm lennukist tühja õhku. Mõtled et jah, esimene kord läks kõik hästi ja langevari avas, aga äkki seekord läheb valesti ja midagi mind ei toeta?

Midagi sarnast kogesin ka juuni lõpus viimasel tööpäeval, 21. juunil. Siis olid kõik töö ja koolituse asjad tehtud ja olin õnnelik, et sain hakkama ja jäin terveks. Samas, jäi mind peaaegu kohe kripeldama august ja teise aasta ärevus. Kujutasin endale puhkuse ajal need pikad 9 kuud ja eriti hirmus tundus veebruar, sest esimesel aastal oli mul sel ajal põskkoopapõletik ja energia oli hästi madal.

Praegu olen juba rahulikkum ja tean juba konkreetsemalt, mida vajan teha veel enne kooli algust. Ja kui vaatan tagasi endale aasta aega tagasi, siis imestan oma julgust minna peaaegu pimesi kooli töötama. Praegu olen saanud ikka hulgalt rohkem teadmisi, mis võiksid anda mulle palju enesekindlust. Mina aga vaatan endale reaalselt otsa ja näen, et on veel väga palju, mida minus-õpetajas arendada, kuna see töö on lihtsalt nii keeruline ja põnev.

Esimesel õpetaja aastal õppisin ennast väga hästi tundma ja lisaks kohtusin väga paljude inimestega, kellele olen tänulik toetuse, informatsiooni, seltsi, kriitika, huumori, koostöö ja probleemide ning rõõmude jagamise eest. Loodan, et teine aasta tuleb vähemalt sama põnev ja hariv. Arvestades, et “Noored Kooli” teine aasta on keskendunud rohkem liidrikompetentside arendamisele, julgen oletada, et minust ja minu enda initsiatiivist sõltub sel aastal väga palju.

Niisis, olles täis entusiasmi ja moraalselt valmis tegema teist pikendatud hüpet, lähen ma tegema reaalseid ettevalmistusi oma uute õpilastega kohtumiseks ning nendega koos 2013/2014 õppeaasta rada läbimiseks.

Viktoria, 6. lend

„Kõik, kõik on uus septembrikuus!!!“ (Olivia Saar)

September pole veel alanudki, aga minul on juba täpselt see tunne, et kõik, kõik on uus. Neljapäevast, mil hakkas pakkimine, kuni eilseni toimus kolimine suunal Tartu –> Kostivere.

Seega kõik, kõik on uus. Uus on alevik, kus elan. Uus on korter, kus elan. Uus on korterikaaslane, kellega koos õhtusöögi ajal töö asjadest rääkida. Uued on naabrid, kes kolimise ajal kohvi ja virsikutega tervitasid. Uued on lapsed, kes maja ees mängivad ja sõbralikult tere ütlevad ja uksi avavad. Uus on pood, kust jäätist osta. Uus on park, kus jalutada. Uus on tee, mida mööda kooli minna. Uued on vaated, mida joostes nautida. Uus on jõgi, mille ääres head ilma nautida. Uued on sillad, millelt käbisid vette visata ja vee voolamist nautida. Uus on peaspalli väljak, kus sporti vaadata. Uus on Pääsukese pesa, kus klassi akna taga elu käib. Uus on maastikukaitseala, kus jalutamas ning karstiala vaatamas käia. Uus on kaitsealune taimeliik, mida otsida ja taimemäärajaga määrata.

Ja loomulikult. Uus on töö, kuhu igal hommikul särasilmselt ja söömata minna. Vihje tänasele hommikule, kui hommikune puder jäi lõunat ootama, kuna pärast teist ampsu selgus, et aeg on kooli minna. Ja et esimene päev koolis oli põnev ei olnud aega märgatagi, et puder söömata jäi. Kuna kool on vast remonditud, siis klassiruumid on ilusad. Loodetavasti on nädala pärast klassidesse lisandunud ka lauad ning toolid, kus hakkavad istuma õpilased.

See tunne ja teadmine, et nüüd ongi see aeg. Minust saab õpetaja. See suur ja täiskasvanud õpetaja, kes koolis jagab õpilastele neid lõputuid teadmisi ja vastab nende küsimustele. See tunne on natuke hirmutav, aga samas see tunne on hea. See, et ma saan neid väikseid inimesi mõjutada  ainealaselt pingutama ja panna nad huvituma millestki, mis mulle meeldib, tekitab selle tunde, et ma ei oleks praegu mitte kusagil mujal kui siin. See tunne on see, millest ma olen väga suure osa oma teadlikust elust unistanud. Tundest, et ma teen tööd mitte töö või raha pärast vaid hoopis selle pärast, et ma tahan tööle minna ja tööd teha. Täna on mul see tunne ja see on lihtsalt võrratu.

Ma adun, et see tunne muutub peagi. Saabub reaalsus, et kõik õpilased ei vaimustu sellest, mida ma neile õpetan ja mõni neist on üpris veendunud, et tal ei ole seda elus enam kunagi vaja, siis mõtlen ma teisiti ja on hommikuid, kus ma ei taha ärgata ja kooli minna. Kuid ma tean, et just neil hetkedel on vaja endale meenutada, miks ma seda teen ja mida täna mõtlen.

Kui me eile päeval jõudsime, siis toimusid Kostivere Mõisapäevad. Mõtlesime, et astume ka läbi. Aga kui me ükskord liikuma hakkasime, oli laat juba läbi. Kuid meie õnneks hakkas kohe-kohe kontsert. Kostiverre olid justkui meile head aega ütlema tulnud noormehed Tartust (loe: Kaunimate aastate Vennaskond). Kontsert oli muhe ja ilus algus uuele aastale.

 

7.lennu Tiina mõtted 26.augustil

Käes on see päev!

Ootamatult on see kätte jõudnud – minu esimene tööpäev Viljandi Paalalinna Koolis eesti keele ja kirjanduse õpetajana. Ettevalmistuskoolitus oma erinevate etappide ja emotsioonidega on läbi ja on aeg härjal sarvist haarata. Ootus ja hirm vahelduvad praegu meeletu hooga. Olen enda arvates väga põhjalikult läbi mõelnud, mis on see, mida mina tahan oma õpilastega jagada. See tekitabki ilmselt seda emotsioonide sinusoidi – mida südamelähedasem ja isiklikum on su eesmärk, seda valusam kipub olema selle ebaõnnestumine. Kinnitan endale, et olen vaimselt hästi ette valmistunud ja saan igas olukorras hakkama – ehk jään varsti seda isegi uskuma.

Lugesin eile Marju Lauristini raamatut “Sinine ja punane” ja mõtlesin kurvastusega, kui vähe ma olen oma 25 eluaasta jooksul teinud tõeliselt suure missiooniga asju. Ikka kipub tähelepanu minema oma isiklikele muredele-rõõmudele ja kuigi maailmaparandajalik mõtiskelu on mu ammune hobi, siis päriselt suure eesmärgiga tegusid kas või ühe käe sõrmedel kokku lugedes jääb viis sõrme üle. Marju Lauristin oli minuvanusena juba algatanud nii palju suuri muutusi ühiskonnas. Võib muidugi öelda, et eks tol ajal oli ka teisiti – meie põlvkonnal ei ole ühist vaenlast, kelle vastu võidelda, ent ometi ei ole me ka rahul. Maailma muutmisest kõneldes ei pea ma aga sugugi silmas vanade mõtlemis- ja tegutsemisviiside täielikku hävitamist, vaid pigem nendest õppimist ja suunamist ja uue sulandamist vanaga. Laiendades oma mõtet tervele põlvkonnale, teen ma kindlasti kellelegi liiga, ent minu meelest oleme meie juba need inimesed, kellel on olnud terve eluea pisut liiga mugav.

Noored Kooli programm on minus aga ühtäkki tekitanud tohutu missioonitunde – kuigi need on kõigest 70 väikest viljandlast, kellest ma alustan, on mul siiski võimalik selle kaudu midagi maailmas paremaks teha. Või minu meelest paremaks teha – ega ma ju midagi muud jagada ei saa, kui enda isiklikke väärtusi ja tõekspidamisi, mis kindlasti ei ole kuidagi objektiivselt õigemad kellegi teise omadest. Siiski olen ma rõõmus ja positiivselt ärevil, sest tunnen, kuidas ma olen valmis tervikuna pühenduma eesmärgile, mis asub väljaspool minu pisikest eramaailma. Ja see on neetult võimas tunne. Pealegi – vaadates pilte, mis mu armsad 1. klassi õpilased mulle Viimsi Suvekoolis joonistasid (loomulikult laiutavad need positiivsuse tekitajatena tehtud-tegemata asjade nimekirja kõrval):

või meenutades Suvekooli tundide üldist ägedust:

on mulle väga selge, kellele ja miks ma seda kõike teen.

Marili

7. lend