Küsimus: kas sellises klassiruumis toimub õppimine?

Vastus: jah, ja milline veel!

3. lend Tartus ennast ja oma aega juhtimas. Aitäh Koidule, aitäh lennukaaslastele!

koostööle õpilastega…

11. klassi kontrolltööde hulgas järgmine kiri 
On väga lihtne põhjus, miks te ei leia siit vastuseid tööks:
Ma loetlen mõne põhjuse:
1) Jumal ei soovi, et mul elus hästi läheks
2) Mul suri arvuti ära ja ma ei saanud konspekti õppida
3)Kuna ma jumalale ei meeldi, ei andnud ta mulle motivatsiooni, et õpiksust õppida
4) Puhas inimlik laiskus
5)Ajapuudus, st pole väga aega olla kodus, rääkimata bioloogia õppimisest.
Seetõttu ma väga vabandan.
Te peaksite mulle andestama nendel põhjustel:
1) Ma olen aeg-ajalt eeskujulik õpilane
2) Ma palun ilusasti vabandust
3) Ma soovin esimesel võimalusel vastata järele
4) See kiisu saab muidu haiget (vaata allpool)
5) Ma nägin vaeva, et see seletus kirjutada
P.S. Ma oleks hetkel võimeline selle KT sooritama hindele „3“, aga ma ei soovi oma e-kooli sisustada selliste jamade hinnetega (eriti bioloogias)
St. Paluksin, et te ei paneks e-kooli „1“-sisse
Sujuvale koostööle lootes,
x

Noored Kooli Birminghamis

Minu õpetaja II

Veerandilõpu küsitluse viimane punkt: kui eesti keele õpetaja oleks auto, siis milline?

Vastuseid tuli seinast seina, võitsid Lexus ja punane Porsche. Mainiti ka tuunitud Žigulid, igiliikurit ja saksa tanki.

Minu õpetaja

Minu õpetaja nimi on Kerli Prass. Ta on meie klassijuhataja neljandast klassist alates.

Tal on heledad juuksed. Ta on lahke, sõbralik, heatahtlik ja tore. Minu õpetaja on väga tark. Ta on noor. Ta on väga abivalmis. Ta käib väga stiilselt riides ja ta on väga ilus. Kui ma oleksin täiskasvanu, siis võiks ta olla minu sõbranna.

Ta õpetab hästi ja seletab arusaadavalt. Tunnis teeme me huvitavaid töid. Ta on väga hea õpetaja. Tunnis teeme me iseseisvaid töid, grupitöid ja paaristöid. Tunnid on väga mitmekesised. Tunnis õpime me palju uusi asju juurde.

Ta õpetab meile eesti keelt, kirjandust ja arvutiõpetust. Ma arvan, et ta on hea õpetaja.