Miks NK?

  • Noored Kooli töötab selle nimel, et iga laps Eestis saaks väga hea hariduse.
  • Meie eesmärk on võimalikult mitmekülgselt toetada iga õpilase individuaalset ja terviklikku arengut.
  • Selleks toome haridusse teistelt erialadelt võimekaid ja motiveeritud inimesi.