Kristi Klaasmägi

Kristi Klaasmägi

Tegevjuhina vastutab Kristi Noored Kooli igakülgse hea käekäigu eest ja olulise osa tema igapäevatööst moodustab koostöö partneritega era-, riigi- ja kolmandast sektorist. Eelnevalt töötas ta Ameerika Ühendriikides rahvusvahelist teadmiste vahetust toetavas mittetulundusühingus Institute of International Education. Kristi alustas seal Hubert H. Humphrey stipendiumiprogrammi praktikandina ning lõpetas asedirektori kohusetäitjana. Varasemalt on ta töötanud Regionaalministri büroo juhatajana ning Reformierakonnas. Kristil on bakalaureuse- ja magistrikraad Tallinna Ülikoolist haldusjuhtimise erialalt. Tal on kaks last ja vabal ajal meeldib talle tegeleda jooga ning jooksmisega.

Noored Kooli juhatuse liige ja tegevjuht
+372 5688 4009
kristi@nooredkooli.ee

Gerda Rohi

Gerda Rohi

Gerdal on au valida programmi uusi ägedaid ja särasilmseid maailmamuutjaid. Samuti aitab ta uusi osalejaid programmi sisseelamisel ning vastutab osalejate toe eest. Ta koordineerib tuutorite tööd ja on kontaktisikuks lennu ja meeskonna vahel.
Gerda on Noored Kooli 9. lennu vilistlane. Ta õpetas ajalugu ja ühiskonnaõpetust Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumis. Gerda õppis Tallinna Ülikoolis ajalugu. Vabal ajal mängib Gerda võrkpalli ja lauamänge, paneb puslet ning tikib.

 

Noored Kooli valiku- ja toe juht

+372 5624 8569

gerda.rohi@nooredkooli.ee

Sandra Fomotškin

Sandra Fomotškin

Sandra vastutab koolidega koostöö eest, juhtides osalejatele koolide leidmise protsessi ja vedades eest partnerkoolide projekti. Samuti on Sandra ülesannete seas vilistlaste võrgustiku koordineerimine.

Noored Kooli 2. lennu osalejana õpetas ta ajalugu, ühiskonnaõpetust ja õiguse aluseid Keila Kooli õpilastele. Noored Kooli meeskonnas on ta varem töötanud ka liidriprogrammi ja valikuprotsessi juhina. Sandral on Tartu Ülikooli bakalaureusekraad õigusteaduses ning magistrikraad koolijuhtimises. Oma magistritöö tegi ta Noored Kooli vilistlaste karjäärivalikutest. Varem on Sandra töötanud Haridus- ja Teadusministeeriumis ning Lääne Ringkonnaprokuratuuris. Ta on ka õppejõud Tallinna Ülikooli pedagoogikatudengitele. Vabal ajal naudib Sandra lugemist, koos perega seiklemist ja seltskondlikke koosviibimisi.

Kogukonna juht
+372 5624 6806
sandra@nooredkooli.ee

Joosep Norma

Joosep Norma

Joosepi ülesanne on korraldada ja arendada Noored Kooli koolitusi nii, et need toetaksid parimal võimalikul viisil programmis osalejaid ning nende õpilasi.

Joosep on Noored Kooli 9. lennu vilistlane, ta on töötanud matemaatikaõpetajana ning programmeerimisringi juhendajana Meremäe Koolis ja Ilmatsalu Põhikoolis. Enne programmiga liitumist õppis ta Tartu Ülikoolis informaatikat ning on praegu lõpetamas samas ülikoolis haridusinnovatsiooni magistriõpinguid. Tööst vabal ajal tegeleb ta jooksmisega ning tunneb rõõmu oma väikse tütre kasvamisest ja arenemisest.

+372 5569 3963
joosep@nooredkooli.ee

Anu Parts

Anu Parts

Anu on õppinud Tartu Ülikoolis bioloogiat. Tal on magistrikraad bioloogia didaktikast. Lisaks on ta õppinud LAK-õppe metoodikakoolitustel ja loonud bioloogia õppevahendeid. Töötanud bioloogiaõpetaja, kooli õppedirektori, LAK-õppe koolitaja ja haridusnõustajana.

Anu usub, et pole mõtet vastata veel tekkimata küsimustele.

Teine oluline märksõna tema jaoks on kuulamine, sest sageli on see tähtsam kui rääkimine ja küsimuste vastused on inimese enda sees olemas. 21.sajandi oskuste teadvustamine ja vajalikkuse äratundmine ning rakendamine oma töös on tema arvates õpetaja kõige olulisem arengusuund. Õpetaja, kes seab isikliku ja professionaalse arengu märksõnadeks paindlikkuse, kohanemisvõime, initsiatiivikuse, iseenda ja kaaslaste motiveerimise ja juhtimise, on teel õpetaja rollini juhendaja ja abistajana.

Vabal ajal tegeleb Anu käsitöö ja keraamikaga, peab aeda ning tunneb rõõmu oma perega koos veedetud ajast.

Tuutor

+372 51 271 67

anu.parts@nooredkooli.ee

Mari Mäekivi

Mari on Noored Kooli 10. lennu vilistlane. Programmi ajal õpetas ta saksa keelt ning valikkursust “Inimene ja õigus” Karksi-Nuias August Kitzbergi Gümnaasiumis. Ka peale programmi lõppu jätkab ta õpetajana samas koolis. Enne programmiga liitumist õppis Mari õigusteadust nii Tartu Ülikoolis kui ka Saksamaal Münsteri Ülikoolis. Mari töötas Münsteri Ülikooli juures tugiisikuna välismaa üliõpilastele, samuti on olnud ta mitmeid aastaid vabatahtlike tiimi juht Disainiöö Festivalil ning töötanud ka juristina ja õppejõu assistendina Tartu Ülikoolis.

Programmi ajal tekkis Maris suur huvi inimeste toetamise ja nõustamise vastu ning ta soovib tuutorina kõik oma kogemused ja õpitu uutele osalejatele edasi anda, neid julgustada, jõustada ning nende arengut õpetajana toetada. Lisaks õpetaja ja tuutori tööle arendab Mari ka klassijuhatajate arenguprogrammi ning õpib ja arendab ennast jätkuvalt, et olla oma õpilastele parem õpetaja ning osalejatele parem tugi.

Tuutor

+372 5346 6131
mari.maekivi@nooredkooli.ee

Ott Oja

Oti ülesandeks on toetada Noored Kooli osalejate arengut nende esimestel õpetamise aastatel. Ta on 9. lennu vilistlane ning programmi ajal õpetas Kehra Gümnaasiumis matemaatikat. Pärast Noored Kooli lõpetamist töötas Ott tuutorina meie sõsarprogrammide Teach For Slovakia ja Teach For Malaysia ettevalmistuskoolitustel. Enne programmiga liitumist õppis ta majandust Stockholmi Kõrgemas Majanduskoolis Riias ning töötas Eesti start-up maastikul. Nüüd õpib Ott hariduse juhtimist Tallinna Ülikoolis ning on vabatahtlik Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumises.

Tuutor

+372 5559 5589
ott.oja@nooredkooli.ee

Reijo Väljak

Reijo Väljak

Reijo on ettevõtja ja coach. Noored Kooli tuutorina on tema eesmärk toetada osaleja arengut liidri ja õpetajana. Reijo on 7. lennu vilistlane ning programmi ajal õpetas ta Noarootsi koolis inglise keelt.

Pärast Noored Kooli programmi asutas Reijo ettevõtte HT Coaching, mille missioon on edendada coach’imiskultuuri Eestis ja aidata õpetajatel, disaineritel ja ettevõtjatel saavutada isiklikke eesmärke.

Varasemalt on Reijo lõpetanud TTÜ ärikorralduse eriala. Ta on töötanud üle kümne aasta hotellinduse valdkonnas nii Inglismaal, Ameerika Ühendriikides kui ka Eestis ning juhtinud 30 liikmelisi meeskondi ja korraldanud konverentse kuni 800 inimesele.

Tuutor

+372 53659 256

reijo.valjak@nooredkooli.ee

Sirli Vijar

Sirli Vijar

Sirli on 8. lennu vilistlane. Ta lõpetas Eesti Maaülikoolis loodusvarade kasutamise ja kaitse eriala. Peale kooli töötas aastaid RMK looduskeskuse juhina. Programmi ajal õpetas bioloogiat, geograafiat ja loodusõpetust Viljandi Paalalinna Koolis. Praegu jätkab õpetajatööd Jõgevamaa Gümnaasiumis. Lisaks viib aeg-ajalt läbi ka loodusmatkasid Eestimaa kaunimates paikades.

Põneval ja avastamisrõõme pakkuval eneseleidmise ja -arendamise teel on Sirli lähemalt kokku puutunud holistilise teraapia, psühhodraama ja supervisiooniga. Sellest kogemusest ja pagasist lähtuvalt alustab ta NK meeskonnas tuutori õpiteed.

minul on mina ja veel mitu mina

tutvust ma teen nende kõigiga veel

üks nendest kõigist on lihtsalt luust, lihast

teised on peidus mu väljas ja sees

Nii nagu need laulusõnad suunavad Sirlit ennast jätkuvalt avastama ja arendama, soovib ta tuutorina aidata NK osalejatel leida neid „mitmeid teisi minasid“ iseenda seest.

 

Tuutor

+372 5343 0580
sirli.vijar@nooredkooli.ee