Koolid

Noored Kooli töötab koos koolidega selle nimel, et kõik õpilased oleksid hästi ettevalmistatud elukestvaks õppeks, jõuaksid vähemalt keskhariduse omandamiseni ega katkestaks õpinguid enneaegselt.

Selleks, et NK panus muutuse saavutamisse oleks võimalikult suur, töötavad meie osalejad koolides, mille õpilastel on keskmisest suurem tõenäosus piirduda põhiharidusega.

Koolilt ootame alustava õpetaja toetamist ning valmisolekut usalduslikuks, mõlemapoolselt vastutust võtvaks ja jätkusuutlikuks koostööks Noored Kooli programmiga.