Siit leiad vastused kõige enam küsitud küsimustele

KKK on jagatud kolmeks osaks: kandideerimine, ettevalmistuskursus, õpetamine koolis

Kandideerimine

Kes saab Noored Kooli programmi kandideerida?

Programmi saavad kandideerida inimesed, kes

  • on omandanud kõrghariduse varem või vahetult enne programmiga liitumist (järgmise. lennuga liitumiseks peab ülikool olema lõpetatud koolis töötamisele eelnevks suveks)
  • ei ole omandatud õpetajaharidust või kui on, siis sellest on möödas vähemalt 10 aastat ja selles ajavahemikus pole inimene töötanud õpetajana koolis
  • ei ole töötatud koolis täiskohaga õpetajana üle ühe kooliaasta

Kas varasem õpetajana töötamise kogemus on vajalik?

Programm ei eelda varasemaid teadmisi või kogemusi õpetajatööst, kuid ootame, et kandidaadid tunneksid haridusvaldkonna, inimestega töötamise, õppimise ja arengu vastu siirast huvi ning oleksid valmis kaheks aastaks õpetamisele pühenduma. Programmi ei või kandideerida inimesed, kes on töötanud õpetajana rohkem kui ühe õppeaasta.

Kas mul on lubatud õpetajana töötada, kui ma pole omandanud õpetajakutse magistrit?

Jah, õpetajana võib töötada ka magistrikraadi omamata. Sellisel juhul sõlmitakse kooliga tähtajaline tööleping.

Kas saan hakkama, kui ei ole õpetajaks õppinud ega varem õpetajana töötanud?

Programm on suunatud inimestele, kes ei ole varem õpetajaks õppinud ega oma pikaajalist õpetajana töötamise kogemust. Programmi raames toimuv ettevalmistuskoolitus on intensiivne, kuid väga praktiline ning õpetajatööks vajalikud oskused tuleb omandada kiiresti. Õppimine ja oskuste arendamine jätkub kahe aasta vältel. Noored Kooli õpetajakoolitus, liidrikoolitus ja tugiprogramm on loodud selleks, et anda osalejatele õpetajatööks vajalikud teadmised. Omandatud oskusi pidevalt lihvides ning jätkuvalt kõrgemaid arengueesmärke seades on osalejal võimalik kujuneda heaks õpetajaks.

Kas Noored Kooli programm eelistab mingi kindla eriala lõpetanud noori?

Oleme avatud kõigi erialade lõpetajatele, kes on valmis õpetama koolis vähemalt ühte järgmistest põhiainetest: matemaatika, inglise keel, vene keel, eesti keel ja kirjandus, ajalugu või vähemalt kaks loodusõpetuse ainet (füüsika, keemia, bioloogia ja geograafia), keelekümblus venekeelses koolis.

Millist ainet saan õpetada?

Avalduses saab kandidaat märkida, milliseid aineid ta õpetada eelistab. Valikuprotsessi raames selgitatakse välja, kas kandidaat on pädev soovitud õppeainet õpetama ning kas programmi partnerkoolides on antud ainet võimalik õpetada. Kindlasti ei suunata osalejat õpetama ainet, milles ta pole kompetentne.

Olen õppinud eriala, mis ei vasta üks-üheselt kooli õppeainetele – kas ma saan siiski programmi kandideerida?

Tavaliselt määrab ülikoolis omandatud eriala aine, mida koolis õpetama hakatakse. Samas ei tähenda see, et aine ja eriala peavad tingimata olema üks-üheselt seotud.

Kas kaks aastat programmis osalemist on kohustuslik?

Jah, programm eeldab täisajaga pühendumist kaheks aastaks. See on optimaalne aeg, et osaleja jõuaks läbida arenguprogrammi ning saavutada koolis häid tulemusi. Kui esimene aasta kulub osalejatel suures osas baasoskuste õppimisele, siis teisel aastal on võimalik omandatud teadmiste ja kogemuste varal oma mõju tundides, koolis ja kogukonnas laiendada.

Kas programmis saab osaleda ka teise töö või õppimise kõrvalt?

Töötamine õpetajana ja programmis sisalduv täiendkoolitusprogramm annavad kokku täiskoormusega töökoha, mistõttu ei pea me reaalseks, et lisaks programmis osalemisele töötavad noored ka mujal või õpivad ülikoolis täiskoormusega.

Kas programmiga liitudes ei jää millekski muuks aega?

Nagu iga uue töökoha puhul, võtab tööle sisseelamine aega ja energiat. Sisseelamise kiirus oleneb inimese motivatsioonist, ajaplaneerimise oskusest jms. Programm saab olema intensiivne, kuid iga programmis osaleja peab töötama selle nimel, et leida enda jaoks sobiv tasakaal ja võtta aega sõprade ja perega suhtlemiseks ning muul moel energiavarude taastamiseks. Lubame, et igav ei hakka ja koolis kogetavad võidud on vaeva väärt.

Kui palju osalejaid programmi vastu võetakse?

13. lennus (2019-2021) on osalejaid 28, aga 14. lendu ootame juba 40 osalejat.

Millal on avalduste esitamise tähtaeg?

14. lendu saab hakata kandideerima alates 23. septembrist 2019. Avalduste esitamise tähtaeg on 26. oktoober kell 23:59.

Uus võimalus 14. lendu kandideerida tuleb detsembris.

Millal toimuvad intervjuu ja teised kandideerimisprotsessi etapid?

14. lendu kandideerides on etapid järgmised:

I kandideerimisperiood – avalduste esitamise tähtaeg on 26. oktoober 2019.

Avalduse etapi edukalt läbinud kandidaadid jätkavad kandideerimist praktilises voorus, mis toimub 9. novembril Tallinnas ja 10. novembril Tartus.

Praktilisest voorust edasi pääsenud kandidaate ootab ees intervjuude voor, mis toimub novembris nii Tallinnas kui Tartus, täpsed kuupäevad anname teada edasipääsenutele.

Millal alustan programmis osalemist, kui mind välja valitakse?

  • 14. lennus osalejad alustavad eelpraktikaga 2020. aasta kevadel.

   Eelpraktika eesmärk on saada esimene kogemus koolis tundide vaatlemisel ning nähtu analüüsimisel. Eelpraktika eelseminar toimub TLÜs 24.04.2020 kl 17:00-18:30. Eelpraktika sooritatakse kahel tööpäeval vahemikus 27.04-27.05.2020.

   Suvel läbivad osalejad 6-nädalase ettevalmistuskoolituse, mille käigus omandatakse baasteadmised, oskused ja hoiakud tööks õpetaja ja eestvedajana.

   Kõik koolitused toimuvad Tallinna Ülikoolis, välja arvatud linnalaager, mis toimub Narvas.

   Ettevalmistuskoolituse ajad on järgnevad:
   – 16.-17.05 TLÜs kl 10:00-17:30
   – 23.-24.05 TLÜs kl 10:00-17:30
   – 30.-31.05 TLÜs kl 10:00-17:30
   – 06.-07.06 TLÜs kl 10:00-17:30
   – 13.-14.06 TLÜs kl 10:00-17:30
   – 25.-28.06 TLÜs kl 10:00-17:30
   – 29.06-03.07 Iseseisev töö ~2h päevas
   – 06.-17.07 Linnalaager Narvas (nädalavahetus vaba)
   – 10.-19.08 TLÜs kl 10:00-17:30 (nädalavahetus vaba)

Millised on teised võimalused õpetajaks saada?

Õpetajakoolitust pakuvad Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool, samuti Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž ja Tartu Ülikooli Narva Kolledž.

Ettevalmistuskoolitus

Millal algab ja lõpeb ettevalmistuskoolitus?

14. lennu ettevalmistuskoolituse ajad on:
– 16.-17.05 TLÜs kl 10:00-17:30
– 23.-24.05 TLÜs kl 10:00-17:30
– 30.-31.05 TLÜs kl 10:00-17:30
– 06.-07.06 TLÜs kl 10:00-17:30
– 13.-14.06 TLÜs kl 10:00-17:30
– 25.-28.06 TLÜs kl 10:00-17:30
– 29.06-03.07 Iseseisev töö ~2h päevas
– 06.-17.07 Linnalaager Narvas (nädalavahetus vaba)
– 10.-19.08 TLÜs kl 10:00-17:30 (nädalavahetus vaba)

Küsi lisa gerda@nooredkooli.ee.

Kus ma koolituse ajal elan?

Kui koolitus toimub Tallinnas, hoolitsevad osalejad oma ööbimise eest ise. Koolituse jooksul väljaspool Tallinna korraldab ööbimise enamasti Noored Kooli. Koolituste raames koos elamine pakub osalejatele võimaluse üksteisega paremini tuttavaks saada ning kasvada meeskonnaks, kes on üksteisele programmi kestel tugevaks toeks.

Kas ma saan ettevalmistuskoolituse ajal palka?

Palka osalejad ettevalmistuskoolituse ajal ei saa, kuid kõik Noored Kooli koolitused on osalejatele tasuta. Noored Kooli katab osalejate ööbimis- ja toitlustuskulud ettevalmistuskoolituse koolis õpetamise perioodi vältel Narvas ja teiste Tallinnast ja Tartust väljaspool toimuvate koolituste korral. Tallinnas ja Tartus toimuvate koolituste ajal hoolitsevad ööbimise ja toitlustuse eest osalejad ise.

Kas ma olen ettevalmistuskoolituse lõpuks kvalifitseeritud õpetaja?

Ettevalmistuskoolitusel omandatakse teadmised ja oskused, mis on vajalikud, et 1. septembril klassi ette astuda. Õpingud jätkuvad kahe aasta jooksul ja lõppevad mõlemal aastal juunis eksamite või eksamitööde esitamisega. Programmi lõpuks on osalejad läbinud 60 EAP väärtuses õpetajamagistri õpinguid ning soovijad võivad astuda Tallinna Ülikooli või Tartu Ülikooli õpetajakoolituse magistrantuuri õpingute lõpetamiseks. Magistrikraadi omandamiseks ja õpetajaks kvalifitseerumiseks tuleb ülikoolis lisaks programmis õpitule läbida ainealased õpingud (ca 30 EAP), vabaained (ca 15 EAP) ja kirjutada magistritöö (15 EAP).

Õpetamine koolis

Millistes koolides osalejad õpetavad?

Osalejad õpetavad Eesti tavakoolides, kus kooli juhtkond on valmis osalejaid toetama ning piirkondades, kus on vaja noori õpetajaid. Eeldame, et osalejad on valmis minema koolidesse, kus nende abi kõige rohkem vaja on ning kus tegus noor inimene suudab kõige suurema muutuse tekitada. Võimalikud koolitüübid: nii eesti- kui ka venekeelsed põhikoolid, keskkoolid.

Kus koolid asuvad?

Programmi osalejad õpetavad koolides üle terve Mandri-Eesti. Üks 13. lennu osaleja õpetab hetkel ka Hiiumaal.

Kas mind suunatakse kindlasse kooli või saan ise valida kooli, kuhu tööle lähen?

Kooli otsimine käib koostöös kandidaadiga. Kus võimalik, arvestame nende eelistustega kooli otsimisel, kuid eeldame paindlikkust kaaluda ka teistes piirkondades asuvaid koole, kui eelistatud piirkonna koolides ei vajata vastava aine õpetajaid. Kõige keerulisem on vaba õpetajakoha leidmine Tartu linnas. Lõplik kokkulepe sünnib nii kooli kui osaleja nõusolekul.

Millal selgub, millises koolis ma õpetama hakkan?

Suurem osa koole oskab oma õpetajate vajadust reaalselt hinnata aprillis-mais. Koolid esitavad Noored Koolile oma sooviavaldused mai alguses ning maikuu jooksul viime osalejad ja koolid omavahel kokku. Meie eesmärk on leida kõigile osalejatele koolid juuni lõpuks. Erandkorras võib kool selguda ka vahetult enne kooliaasta algust augustis.

Kas minuga samas koolis õpetab ka teisi Noored Kooli õpetajaid?

Töötame selle nimel, et leida koole, mis on valmis vastu võtma vähemalt kaks programmis osalejat või kus töötavad Noored Kooli vilistlased.

Kas töötan samas koolis mõlemal programmi aastal?

Jah. Kooli vahetamine kahe aasta jooksul võib toimuda vaid väga mõjuvatel põhjustel (kooli sulgemine jms), sest, jättes kõrvale erandid, ei mõju õpetajate vahetumine õpilastele positiivselt – õppeprotsessis kaob järjepidevus. Kui vähegi võimalik, püüab kooli juhtkond koos osaleja ning Noored Kooli meeskonnaga tekkinud probleemid teiste vahenditega lahendada.

Millistes vanuseastmetes osalejad õpetavad?

Bakalaureuse kraadiga osalejad võivad õpetada põhikooli õpilasi, magistrikraadiga osalejad nii põhi- kui keskkooli õpilasi. Samas ei ole see piir tegelikkuses nii range ning sõltub paljuski sellest, millised on kooli vajadused ja osaleja valmisolek.

Kui suur on osaleja töökoormus nädalas?

Osalejad töötavad 0,8-1,0 koormusel. Koormus on jagatud 4 tööpäeva peale – reeded on osalejatele vabad, et võimaldada neil osaleda programmi koolitustel. Noored Kooli koolitused toimuvad vähemalt kaks korda kuus reedeti ja laupäeviti.

Kas lisaks ainetundide andmisele pean olema ka klassijuhataja?

Klassijuhataja ülesannete võtmine ei ole kohustuslik, aga soovi korral on selles võimalik kooliga läbi rääkida.

Kui palju pean panustama õpilastele klassivälise töö organiseerimisse?

Klassivälise töö maht oleneb osaleja aktiivsusest ja võimalustest. Programmi teisel aastal eeldatakse igalt osalejalt oma projekti teostamist. Paljud meie varasemate lendude õpetajatest on käivitanud koolis õpilastele suunatud huviringe jms.

Kas minust saab programmi lõppedes õpetaja?

Pärast kahte aastat on osalejatele kõik teed avatud – igaüks saab otsustada, kas ta soovib jätkata töötamist õpetajana, minna edasi õpingutega ülikoolis või suunduda hoopis mõnda teise valdkonda. Need, kes soovivad õpetamisega jätkata, saavad omandada magistrikraadi ja kvalifitseeruda õpetajaks, läbides ülikoolis lisaks programmis õpitule ainealased õpingud (ca 30 EAP), vabaained (ca 15 EAP) ja kirjutada magistritöö. Programmi jooksul omandatud õpetaja kutseõpingute 60 EAP-d tunnustavad nii Tallinna Ülikool kui Tartu Ülikool. Kui osalejal on mõne teise eriala magistrikraad, on tal võimalus taotleda Eesti Õpetajate Liidus õpetajakutset.

Millisel lepingulisel alusel ma programmis osalen ja kui suur saab olema minu sissetulek?

Programmis osalejad töötavad koolis töölepingu alusel ning saavad oma töö eest tasu sarnaselt teistele täistöökoormusega töötavatele noortele õpetajatele.

Õpetaja riiklik kuupalga alammäär on alates 2020. aasta jaanuarist 1315 eurot kuus, keskmine kuupalk 1500 eurot kuus. Mitmed koolid pakuvad lisaks palgale ka muid hüvitisi.

Lisaks saab iga programmis osaleja esimesel aastal ühekordse stipendiumi 600 eurot, milles sisaldub sisseelamistoetus ja transpordihüvitis koolitustel käimiseks. Sihtasutus Noored Kooli sõlmib osalejaga lepingu, mis sätestab programmis osalemise tingimused ja stipendiumi väljamaksmise alused.

Mis juhtub, kui ma pean mingil põhjusel programmi pooleli jätma?

Loodame, et programmi katkestamine toimub vaid erandkorras, kuna igasse osalejasse on tehtud investeeringud. Selleks, et programmis osaleksid inimesed, kes on väljakutseks valmis, tuleb soovijatel läbida põhjalik valikuprotsess ning kindlasti annab tööst hea ettekujutuse kevadel toimuv vaatluspraktika ja põhjalik ning intentsiivne ettevalmistuskoolitus. Kui siiski selgub, et programm pole osaleja jaoks sobiv, ei tule tal vastumeelselt programmis jätkata. Katkestamisega seotud asjaolud ja tagajärjed on sätestatud osaleja ja Noored Kooli Sihtasutuse vahel sõlmitud lepingus.